Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Testu bateratuen bilaketa

 
 
201201134 21/2012 DEKRETUA, otsailaren 21ekoa, Administrazio Elektronikoari buruzkoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
201201053 5/2012 LEGEA, otsailaren 23koa, Borondatezko Gizarte-Aurreikuspeneko Erakundeena. (Hutsen zuzenketa, EHAA 72 ZK., 2012/04/12) Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
201103668 153/2011 DEKRETUA, uztailaren 5ekoa, Osasun-profesionalen Informazio-sistemari buruzkoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
201103378 142/2011 DEKRETUA, ekainaren 28koa, Transferentzien Bitariko Batzordearen 2011ko ekainaren 22ko Akordioa onartzen duena. Estatuaren titulartasuneko artxiboak kudeatzeari buruzko irailaren 28ko 3069/1980 Errege Dekretuaren bidez Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatu zitzaizkion Estatuko Administrazio Orokorraren eginkizunak eta zerbitzuak gehitzeari buruzkoa da akordio hori. (Hutsen zuzenketa, EHAA 138 ZK., 2011/07/20) Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
201103377 141/2011 DEKRETUA, ekainaren 28koa, Transferentzien Bitariko Batzordeak 2011ko ekainaren 22an hartutako akordioa onartzen duena. Akordio hori Euskal Autonomia Erkidegoari jabetza intelektualari buruzko legeria betearaztearen arloan irailaren 28ko 3069/1980 Errege Dekretuaren bidez eskualdatu zitzaizkion Estatuko Administrazio Orokorraren zerbitzuak gehitzeari buruzkoa da. (Hutsen zuzenketa, EHAA 138 ZK., 2011/07/20) Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
201103375 139/2011 DEKRETUA, ekainaren 28koa, Transferentzien Bitariko Batzordeak 2011ko ekainaren 22an hartutako Akordioa onartzen duena. Akordio horren arabera, gehitu egiten dira Estatuko Administrazio Orokorrak, maiatzaren 8ko 812/1985 Errege Dekretuaren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoari enplegu-erregulazioko espedienteen arloan Eskualdatutako eginkizun eta zerbitzuak. (Hutsen zuzenketa, EHAA 138 ZK., 2011/07/20) Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
201103373 137/2011 DEKRETUA, ekainaren 28koa, Transferentzien Bitariko Batzordeak 2011ko ekainaren 22an hartutako akordioa onartzen duena. Akordio horren arabera, itsas garraioaren arloan Estatuko Administrazio Orokorrak betetzen zituen zeregin eta zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzen zaizkio. (Hutsen zuzenketa, EHAA 138 ZK., 2011/07/20) Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
201103372 136/2011 DEKRETUA, ekainaren 28koa, Transferentzien Bitariko Batzordeak 2011ko ekainaren 22an onartutako Akordioa onartzen duena. Akordio horren arabera, gehitu egiten dira abenduaren 29ko 3391/1981 Errege Dekretuaren bidez nautikako eta arrantzako irakaskuntzen arloetan eta uztailaren 8ko 1544/1994 Errege Dekretuaren bidez uretako eta urpeko kirolen irakaskuntzen arloetan egindako eskualdaketak, zeregin eta zerbitzu berriak eskualdatuz, eta bestalde urpekaritza profesionalari buruzko zereginak eta zerbitzuak eskualdatzen zaizkio Euskal Autonomia Erkidegoari. (Hutsen zuzenketa, EHAA 138 ZK., 2011/07/20) Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
201103371 135/2011 DEKRETUA, ekainaren 28koa, Transferentzien Bitariko Batzordearen 2011ko ekainaren 22ko Akordioa onartzen duena. Akordio horren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoari irailaren 26ko 2808/1980 Errege Dekretuaren bidez irakaskuntza-arloan eskualdatu zitzaizkion eginkizun eta zerbitzuak gehitu egiten zaizkio (unibertsitatez kanpoko irakaskuntzako atzerriko titulu eta ikasketak homologatu eta baliozkotzea). (Hutsen zuzenketa, EHAA 138 ZK., 2011/07/20) Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
201103370 134/2011 DEKRETUA, ekainaren 28koa, Transferentzien Bitariko Batzordeak 2011ko ekainaren 22an onartutako akordioa onartzen duena. Akordio horren arabera, osatu egiten da irailaren 26ko eta abenduaren 30eko 2808/1980 eta 3195/1980 Errege Dekretuen bidez unibertsitatez kanpoko hezkuntzaren arloan Estatuko Administrazioak Euskal Autonomia Erkidegoari egindako eskualdaketa, zerbitzuei atxikitako bitartekoak gehituz (espetxe erakundeetako maisu-maistrak). (Hutsen zuzenketa, EHAA 138 ZK., 2011/07/20) Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
195 Aurkitutako elementuak, 51tik 60ra ikusgai  [1. or. /  << ]1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8[ >>  / Azken or.]
 
Euskadi, auzolana