Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Testu bateratuen bilaketa

 
 
201205082 211/2012 DEKRETUA, urriaren 16koa, planen eta programen ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazio estrategikoa egiteko prozedura arautzen duena.(Huts-zuzenketa, EHAA 31 ZK., 2015/02/16) Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
201204734 204/2012 DEKRETUA, urriaren 16koa, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publikoetako zuzendari-karguaren berariazko ordainsari-osagarriaren zati bat finkatzekoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
201203605 154/2012 DEKRETUA, uztailaren 24koa, familia-politiken eremuan familia-errenta estandarizatzeko sistemari buruzkoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
201203520 126/2012 DEKRETUA, uztailaren 3koa, Euskadiko elikagaien artisau-ekoizpenari buruzkoa. (Hutsen zuzenketa, EHAA 163 ZK., 2012/08/22) Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
201203068 15/2012 LEGEA, ekainaren 28koa, Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzekoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
201203067 14/2012 LEGEA, ekainaren 28koa, transexualak genero-identitateagatik ez baztertzeari eta haien eskubideak aitortzeari buruzkoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
201202973 114/2012 DEKRETUA, ekainaren 26koa, Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan Osasun Sistema Nazionalaren osasun-prestazioak emateko araubideari buruzkoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
201202954 12/2012 Legea, ekainaren 21ekoa, Kiroleko Dopinaren aurkakoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
201202541 81/2012 DEKRETUA, maiatzaren 22koa, bidaia-agentziei buruzkoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
201201537 43/2012 DEKRETUA, martxoaren 27koa, merkatu libreko etxebizitzen alokairurako bitartekaritzako ASAP programa sortzeko dena (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa). Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
196 Aurkitutako elementuak, 41tik 50ra ikusgai  [1. or. /  << ]1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8[ >>  / Azken or.]
 
Euskadi, auzolana