Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Testu bateratuen bilaketa

 
 
201203520 126/2012 DEKRETUA, uztailaren 3koa, Euskadiko elikagaien artisau-ekoizpenari buruzkoa. (Hutsen zuzenketa, EHAA 163 ZK., 2012/08/22) Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
201203068 15/2012 LEGEA, ekainaren 28koa, Euskadiko Segurtasun Publikoaren Sistema Antolatzekoa. (Hutsen zuzenketa, EHAA 201 ZK., 2012/10/16) Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
201202973 114/2012 DEKRETUA, ekainaren 26koa, Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan Osasun Sistema Nazionalaren osasun-prestazioak emateko araubideari buruzkoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
201202954 12/2012 Legea, ekainaren 21ekoa, Kiroleko Dopinaren aurkakoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
201202541 81/2012 DEKRETUA, maiatzaren 22koa, bidaia-agentziei buruzkoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
201201537 43/2012 DEKRETUA, martxoaren 27koa, merkatu libreko etxebizitzen alokairurako bitartekaritzako ASAP programa sortzeko dena (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa). Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
201201134 21/2012 DEKRETUA, otsailaren 21ekoa, Administrazio Elektronikoari buruzkoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
201201053 5/2012 LEGEA, otsailaren 23koa, Borondatezko Gizarte-Aurreikuspeneko Erakundeena. (Hutsen zuzenketa, EHAA 72 ZK., 2012/04/12) Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
201103668 153/2011 DEKRETUA, uztailaren 5ekoa, Osasun-profesionalen Informazio-sistemari buruzkoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
201103378 142/2011 DEKRETUA, ekainaren 28koa, Transferentzien Bitariko Batzordearen 2011ko ekainaren 22ko Akordioa onartzen duena. Estatuaren titulartasuneko artxiboak kudeatzeari buruzko irailaren 28ko 3069/1980 Errege Dekretuaren bidez Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatu zitzaizkion Estatuko Administrazio Orokorraren eginkizunak eta zerbitzuak gehitzeari buruzkoa da akordio hori. (Hutsen zuzenketa, EHAA 138 ZK., 2011/07/20) Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
178 Aurkitutako elementuak, 31tik 40ra ikusgai  [1. or. /  << ]1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8[ >>  / Azken or.]
 
Euskadi, auzolana