Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Testu bateratuen bilaketa

 
 
201502935 4/2015 LEGEA, ekainaren 25ekoa, Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzekoa. (Huts-zuzenketa, EHAA 150 ZK., 2015/08/11) Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
201502853 3/2015 LEGEA, ekainaren 18koa, Etxebizitzarena. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
201502586 86/2015 DEKRETUA, ekainaren 9koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Oinarrizko Lanbide Heziketaren araubideari eta ezarpenari buruzkoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
201502240 69/2015 DEKRETUA, maiatzaren 19koa, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko ikastetxe publikoetako ikasleen eskola-garraioari -garraioaren arloan eskumenak dituen sailak finantzatutakoari- buruzkoa. (Huts-zuzenketa, EHAA 122 ZK., 2015/07/01) Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
201405141 4/2014 LEGEA, azaroaren 27koa, Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutua sortzekoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
201403846 160/2014 DEKRETUA, uztailaren 29koa, ehiza-baimena eta ehizatzeko gaitasunaren azterketa arautzen dituena. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
201305596 466/2013 DEKRETUA, abenduaren 23koa, «Bizigune» Etxebizitza Hutsen Programa arautzen duena. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
201304804 422/2013 DEKRETUA, urriaren 7koa, nekazaritzako eta elikagaigintzako industrien erantzukizunpeko adierazpenen erregimena arautzekoa eta Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza eta Elikagaigintzako Industrien Erregistroaren antolamenduari eta funtzionamenduari buruzkoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
201304417 1/2103 LEGEA, Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzkoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
201303576 397/2013 DEKRETUA, uztailaren 30ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen prezio publikoen arabera ordain daitezkeen zerbitzu eta jarduerak zehazten dituena. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
195 Aurkitutako elementuak, 31tik 40ra ikusgai  [1. or. /  << ]1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8[ >>  / Azken or.]
 
Euskadi, auzolana