Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Testu bateratuen bilaketa

 
 
201601544 2/2016 LEGEA, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
201601527 1/2016 LEGEA, apirilaren 7koa, Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzkoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
201600868 20/2016 DEKRETUA, otsailaren 16koa, Euskal Autonomia Erkidegoan honako hauek garatu eta aplikatzekoa: Nekazaritza Politika Erkidearen (NPE) zuzeneko laguntzen erregimenak, Nekazaritza Lursailak Identifikatzeko Informazio Geografikoaren Sistema (SIGPAC) eta laguntzen onuradunek bete beharreko baldintzak. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
201600034 11/2015 LEGEA, abenduaren 23koa, Eusko Legebiltzarrerako Hauteskundeei buruzko Legea bosgarren aldiz aldatzekoa. (Hutsen zuzenketa, EHAA 13 ZK., 2016/01/21) Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
201505500 9/2015 LEGEA, abenduaren 23koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 2016. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituena. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
201504053 168/2015 DEKRETUA, irailaren 8koa, Lanbide Heziketako Sormen Aplikatuko Euskal Institutua (IDEATK) sortzen eta Institutuko lanpostuen zerrenda onartzen duena. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
201503409 AGINDUA, 2015eko abuztuaren 3koa, Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburuarena, hasiera batean onartutako Donostiako (Donostialdea-Bidasoa Beherea) eskualde-egituraren lurraldearen antolamendurako zatiko planaren jendaurreko erakustaldia eta entzunaldia luzatzen duena. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
201503170 109/2015 DEKRETUA, ekainaren 23koa, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarearen osaera arautzeari eta eguneratzeari buruzkoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
201503045 6/2015 LEGEA, ekainaren 30ekoa, hidrokarburo ez-konbentzionalak erauzteko prozesuan eta haustura hidrauliko edo «fracking»ean ingurumena babesteko neurri osagarriei buruzkoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
201502950 5/2015 LEGEA, ekainaren 25ekoa, Euskal Zuzenbide Zibilari buruzkoa. (Hutsen zuzenketa, EHAA 84 ZK., 2016/05/05) Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
195 Aurkitutako elementuak, 21tik 30ra ikusgai  [1. or. /  << ]1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8[ >>  / Azken or.]
 
Euskadi, auzolana