Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Testu bateratuen bilaketa

 
 
198802792 Urriaren 28ko 13/1988 LEGEA, Euskadiko Eskola-Kontseiluei buruzkoa. (Huts-zuzenketa, EHAA 243 Zk., 1988/12/28) Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
198801786 Ekainaren 29ko 10/1988 LEGEA, Ikastolak eta Herri-Eskola biltzekoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
198800484 2/1988 Legea, otsailaren 5ekoa, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea sortarazteari buruzkoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
198800478 Otsailaren 5eko 1/1988 LEGEA, «Tribunal Vasco de Cuentas Públicas / Herri-Kontuen Euskal Epaitegia»rena. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
198700760 Epailaren 27ko 1/1987 LEGEA, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Kondaira-Lurraldeetako Batzar Nagusietarako Hauteskundeei buruzkoa. (Hutsen zuzenketa, EHAA 85 Zk., 1987/04/30) Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
198601247 Apirilaren 23ko 4/1986 LEGEA, Euskadiko Autonomia-Elkartearen Estatistikari buruzkoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
198302316 Azaroaren 25eko 27/1983 LEGEA, Autonomia-Elkarte Osorako Erakundeen eta bertako Kondaira-Lurraldeetako Foruzko Ihardutze-Erakundeen Arteko Harreman"ei Buruzkoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
198301526 Uztailaren 27ko 1983/16 LEGEA, "Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeaz". Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
198300269 Abenduaren 6ko 239/1982 DEKRETOA, Euskadiko Autonomia-Elkarteko Mailegupide-Koperatibekiko menpekotasun-jaurpideei buruz. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
198300259 Urtarrilaren 24ko 14/1983 DEKRETOA, Euskadiko Ekonomia-Arduralaritzako Epaitegia - Tribunal Económico-Administrativo de Euskadi sortze eta eratzeari buruz. (Hutsen zuzenketa, EHAA 29 ZK., 1983/03/09: Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariaren 1983.eko Otsailaren 7ko 17. Alean argitaratutako Urtarrilaren 24eko 14/1983 DEKRETOA, Euskadiko Ekonomia-Arduralaritzako Epaitegia sortze eta eratzeari buruz. (Hutsen zuzenketa.) Hutsen zuzenketa, EHAA 31 ZK., 1983/03/11) Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
196 Aurkitutako elementuak, 181tik 190ra ikusgai  [1. or. /  << ]13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20[ >>  / Azken or.]
 
Euskadi, auzolana