Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Testu bateratuen bilaketa

 
 
199403824 380/1994 DEKRETUA, urriaren 4koa, jokoaretoen eta jolasaretoen araudia onartzen duena. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
199402549 11/1994 LEGEA, ekainaren 17koa, Euskal Autonomi Elkarteko Ordenazio Farmazeutikorako dena. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
199402125 7/1994 LEGEA, maiatzaren 27koa, merkataritza iharduerari buruzkoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
199400055 7/1993 LEGEA, abenduaren 21ekoa, OSALAN - Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundea sortzekoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
199303635 6/1993 LEGEA, urriaren 29koa, animaliak babestekoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
199302365 4/1993 LEGEA, ekainaren 24koa, Euskadiko Koperatibena. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
199300660 16/1993 DEKRETUA, otsailaren 2koa, zerbitzuen ondoriozko kalteordainei buruzkoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
199300651 2/1993 LEGEA, otsailaren 19koa, Euskal Herriko Autonomi Elkarteko Unibertsitatekoez kanpoko Irakaskuntzarako Irakasleen Kidegoei buruzkoa. (Hutsen zuzenketa, EHAA 74 ZK., 1993/04/22) Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
199300650 1/1993 LEGEA, otsailaren 19koa, Euskal Eskola Publikoari buruzkoa. (Hutsen zuzenketa, EHAA 74 ZK., 1993/04/22) Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
199202988 6/1992 Legea, urriaren 16koa, Bingo Jokuaren gaineko Zergari eta zoripeko Jokuak egiteko bide ematen duten makinez eta gailu automatikoez baliatuz egiten diren jokuen gaineko Tasaren errekargoari buruzkoa dena. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
178 Aurkitutako elementuak, 141tik 150ra ikusgai  [1. or. /  << ]11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18[ >>  / Azken or.]
 
Euskadi, auzolana