Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Testu bateratuen bilaketa

 
 
199800970 24/1998 DEKRETUA, otsailaren 17koa, Euskal Herriko Herri Babeseko Batzordearen osaketa, egitekoak eta antolamendua arautzen dituena. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
199800676 7/1998 DEKRETUA, urtarrilaren 27koa, Euskal Herriko Polizi Kidegoetako Funtzionarioak bigarren jarduerako administrazio-egoerara igarotzeari buruzko zenbait gai garatzen dituena. (Hutsen zuzenketa, EHAA 34 ZK., 1998/02/19) (Hutsen zuzenketa, EHAA 37 ZK., 1998/02/24) (Hutsen zuzenketa, EHAA 42 ZK., 1998/03/03) Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
199800271 1/1997 LEGEGINTZA DEKRETUA, azaroaren 11koa, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duena. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
199706159 18/1997 LEGEA, azaroaren 21ekoa, tituludun lanbideei eta profesionalen elkargo eta kontseiluei buruzkoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
199705790 16/1997 LEGEA, azaroaren 7koa, Euskal Funtzio Publikoari buruzko Legea aldatzekoa. (Hutsen zuzenketa, EHAA 37 Zk., 1998/02/24) Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
199704791 196/1997 DEKRETUA, abuztuaren 29koa, itsas-lehorreko herri erabilerazko babes-zorpeko aldean erabilpenetarako eta lehorretik itsasorako isurketak egiteko baimenak emateko jardunbidea ezartzeko dena. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
199703852 153/1997 DEKRETUA, 1997ko ekainaren 24koa, Larrialdiei aurregiteko bidea-LABI deritzan Euskadiko Herri Babeseko Plana onartzen duena eta larrialdiei aurre egiteko euskal sistemak dituen integrazio-bideak arautzen dituena. (Hutsen zuzenketa, EHAA 148 ZK., 1997/08/06) (Hutsen zuzenketa, EHAA 17 ZK., 1998/01/27) Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
199703785 7/1997 LEGEA, ekainaren 19ekoa, dirulaguntzen eta laguntzen erregimena arautu eta Euskal Herriko Herriogasuntza Nagusiaren antolarauei buruzko Legea aldatzen duena, onartu duela jakinarazten zaie Euskadiko herritar guztiei. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
199701909 54/1997 DEKRETUA, martxoaren 18koa, Euskal Autonomi Elkarteak bermeak emateari buruzkoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
199701078 35/1997 DEKRETUA, otsailaren 18koa, informazio eta telekomunikazio sistemen egitekoak eta kudeaketa-modalitateen planifikazioa, eraketa eta banaketa arautzen dituena. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
178 Aurkitutako elementuak, 121tik 130ra ikusgai  [1. or. /  << ]11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18[ >>  / Azken or.]
 
Euskadi, auzolana