Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Testu bateratuen bilaketa

 
 
200001834 AGINDUA, 2000ko martxoaren 30ekoa, Ogasun eta Herri Administrazio sailburuarena, Euskal Herriko Diruzaintza Nagusiaren 211/1997 Dekretua, irailaren 30ekoa, garatzen duena, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioan eta bere erakunde autonomoetan aldez aurreko fondoen araubideari dagokionez. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
200001327 38/2000 DEKRETUA, otsailaren 29koa, Itzultzaile Zerbitzu Ofiziala arautzen duena. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
199901718 166/1999 DEKRETUA, martxoaren 16koa, farmaziak eskualdatzeko jardunbidea finkatzen duena. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
199900232 388/1998, abenduaren 22koa, Euskal Herriko Polizia Kidegoetako Funtzionarioen Lanpostuen Hornidurari buruzko Araudia onesten duena. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
199804872 248/1998 DEKRETUA, irailaren 29koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta honen erakunde autonomoen tasa eta prezio publikoen kudeaketaren zenbait alderdi arautzen dituena. (Hutsen zuzenketa, EHAA 232 ZK., 1998/12/04; 313/1998 DEKRETUA, azaroaren 17koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta honen erakunde autonomoen tasen eta prezio publikoen kudeaketaren alde jakin batzuk arautzen dituen Dekretuko akats batzuk zuzentzen dituena.) Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
199804736 263/1998 DEKRETUA, urriaren 6koa, Euskararen Gaitasun Agiriaren eta irakaspostuetarako Hizkuntz Eskakizunen baliokidetzak finkatu, eguneratu eta berresten dituena. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
199804380 212/1998 DEKRETUA, abuztuaren 31koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Dirubilketa Erregelamendua onartzen duena. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
199804100 196/1998 DEKRETUA, uztailaren 28koa, Euskal Eskola Publikoa osatzen duten ikastetxeen ekonomia-finantzazko kudeaketaren erregimena arautzeko dena. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
199802891 14/1998 LEGEA, ekainaren 11koa, Euskadiko kirolarena. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
199801439 40/1998 DEKRETUA, martxoaren 10ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte zerbitzuen baimena, erregistroa, homologazioa eta ikuskapena arautzeko dena. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
181 Aurkitutako elementuak, 111tik 120ra ikusgai  [1. or. /  << ]12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19[ >>  / Azken or.]
 
Euskadi, auzolana