Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Testu bateratuen bilaketa

 
 
200307118 6/2003 LEGEA abenduaren 22koa, Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Estatutuarena. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
200306459 270/2003 DEKRETUA, azaroaren 4koa, Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroa sortu eta arautzekoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
200305714 240/2003 DEKRETUA, urriaren 14koa, Euskal Autonomia Erkidegoko aurrezki-kutxena.(Hutsen zuzenketa, EHAA 225 ZK., 18/11/2003) Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
200305311 199/2003 DEKRETUA, irailaren 2koa; honen bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko turismo-enpresa eta -establezimenduen erregistroa sortzen da. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
200302925 2/2003 LEGEA, maiatzaren 7koa, izatezko bikoteak arautzekoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
200301207 41/2003 DEKRETUA, otsailaren 18koa, angularen arrantzari buruzkoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
200206964 243/2002 DEKRETUA, urriaren 15ekoa, bidaiariak herri barruan eta herriz kanpo kotxez garraiatzeko zerbitzu publikoa arautzen duen Legearen Erregelamendua onartzen duena. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
200205804 5/2002 LEGEA, urriaren 4koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Egitamu Nagusia araupetzen duen Legea bigarren aldiz aldatzekoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
200107034 AGINDUA, 2001eko azaroaren 20koa, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuarena, Justizia Administrazioaren EAEko Aztergunearen antolaketa eta funtzionamendu araudia onartzen duena. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
200104771 156/2001 DEKRETUA, uztailaren 30ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoan albaitari sendagaiak banatzen eta saltzen dituzten tokiak zabaltzeko, pentsu sendagarriak banatzeko eta ekoizteko eta albaitariek erabiliko dituzten autotxertoak egiteko, baimena ematen duena eta jarduera horiek guztiak kontrolatzen dituena. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
178 Aurkitutako elementuak, 91tik 100ra ikusgai  [1. or. /  << ]10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17[ >>  / Azken or.]
 
Euskadi, auzolana