Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Testu bateratuen bilaketa

 
 
200801004 1/2008 LEGEA, otsailaren 8koa, Familia Bitartekaritzakoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
200800419 2/2007 LEGEGINTZAKO DEKRETUA, azaroaren 6koa, Euskadiko Ondareari buruzko Legearen testu bategina onartzeko dena. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
200707310 1/2007 LEGEGINTZAKO DEKRETUA, irailaren 11koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Tasa eta Prezio Publikoei Buruzko Legearen testu bategina onartzeko dena. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
200703382 92/2007 DEKRETUA, maiatzaren 29koa, borondatezko aurreikuspen sozialeko erakundeen jarduera jakin batzuk arautzeko dena. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
200700038 251/2006 DEKRETUA, abenduaren 12koa, Osalan, Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeko teknikariek enpresetan eta lantokietan segurtasun- eta osasun-baldintzak egiaztatzeko lanak egiteko gaikuntza- eta antolaketa-baldintzak eta prozedura arautzen dituena. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
200606266 248/2006 DEKRETUA, azaroaren 28koa, sasoiko langileentzako ostatuetan bete beharreko gutxieneko baldintza materialak eta funtzionalak eta haien baimentzea, erregistroa eta egiaztapena arautzen dituena. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
200606265 7/2006 Legea, abenduaren 1ekoa, Euskadiko Museoei buruzkoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
200603776 2/2006 LEGEA, ekainaren 30ekoa, lurzoruari eta hirigintzari buruzkoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
200603752 1/2006 LEGEA, ekainaren 23koa, Urarena. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
200603597 AGINDUA, 2006ko ekainaren 15ekoa, Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuarena, substantzia arriskutsuek esku hartzen duten istripu larrien prebentzioarekin zerikusia duten dokumentazioari, ebaluazioari eta ikuskatzeei buruzkoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
181 Aurkitutako elementuak, 71tik 80ra ikusgai  [1. or. /  << ]8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15[ >>  / Azken or.]
 
Euskadi, auzolana