Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Testu bateratuen bilaketa

 
 
Hurrenkera-zk. Izenburua Azken eguneraketa
200807143 12/2008 LEGEA, abenduaren 5ekoa, Gizarte Zerbitzuei buruzkoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa 2012/05/01
200807047 183/2008 DEKRETUA, azaroaren 11koa, Zezen-ikuskizunei buruzko Araudia onetsi duena. (Hutsen zuzenketa, EHAA 21 ZK., 2009/01/30) Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa 2010/05/08
200805481 158/2008 DEKRETUA, irailaren 16koa, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Kontseiluari buruzkoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa 2014/10/28
200804661 124/2008 DEKRETUA, uztailaren 1ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoan deribazio judizialaren bidezko Familia Elkarguneak arautzen dituena. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa 2011/12/02
200804113 7/2008 Legea, ekainaren 25ekoa, Merkataritza Jardueraren Legearen bigarren aldaketarena. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa 2019/07/10
200803949 114/2008 DEKRETUA, ekainaren 17koa, Foru Aldundiek adingabeen adopzioaren arloan jarraitu beharreko jarduna arautzen duena. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa 2014/05/01
200803809 105/2008 DEKRETUA, ekainaren 3koa, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legea garatzen duten premiazko neurriei buruzkoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa 2020/04/01
200801810 39/2008 DEKRETUA, martxoaren 4koa, babes publikoko etxebizitzen araubide juridikoari eta etxebizitzaren eta lurzoruaren inguruko finantza-neurriei buruzkoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa 2020/01/21
200801360 32/2008 DEKRETUA, otsailaren 26koa, Hezkuntza Sistemako Lanbide Heziketaren antolamendu orokorra ezartzen duena. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa 2016/02/11
200801004 1/2008 LEGEA, otsailaren 8koa, Familia Bitartekaritzakoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa 2012/05/01
191 Aurkitutako elementuak, 71tik 80ra ikusgai  [1. or. /  << ]8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15[ >>  / Azken or.]
 
Euskadi, auzolana