Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Testu bateratuen bilaketa

 
 
200807047 183/2008 DEKRETUA, azaroaren 11koa, Zezen-ikuskizunei buruzko Araudia onetsi duena. (Hutsen zuzenketa, EHAA 21 ZK., 2009/01/30) Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
200805481 158/2008 DEKRETUA, irailaren 16koa, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Kontseiluari buruzkoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
200804661 124/2008 DEKRETUA, uztailaren 1ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoan deribazio judizialaren bidezko Familia Elkarguneak arautzen dituena. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
200804113 7/2008 Legea, ekainaren 25ekoa, Merkataritza Jardueraren Legearen bigarren aldaketarena. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
200803949 114/2008 DEKRETUA, ekainaren 17koa, Foru Aldundiek adingabeen adopzioaren arloan jarraitu beharreko jarduna arautzen duena. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
200803809 105/2008 DEKRETUA, ekainaren 3koa, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legea garatzen duten premiazko neurriei buruzkoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
200801360 32/2008 DEKRETUA, otsailaren 26koa, Hezkuntza Sistemako Lanbide Heziketaren antolamendu orokorra ezartzen duena. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
200801004 1/2008 LEGEA, otsailaren 8koa, Familia Bitartekaritzakoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
200800419 2/2007 LEGEGINTZAKO DEKRETUA, azaroaren 6koa, Euskadiko Ondareari buruzko Legearen testu bategina onartzeko dena. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
200707310 1/2007 LEGEGINTZAKO DEKRETUA, irailaren 11koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Tasa eta Prezio Publikoei Buruzko Legearen testu bategina onartzeko dena. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
178 Aurkitutako elementuak, 61tik 70ra ikusgai  [1. or. /  << ]1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8[ >>  / Azken or.]
 
Euskadi, auzolana