Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Testu bateratuen bilaketa

 
 
200807143 12/2008 LEGEA, abenduaren 5ekoa, Gizarte Zerbitzuei buruzkoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
200807047 183/2008 DEKRETUA, azaroaren 11koa, Zezen-ikuskizunei buruzko Araudia onetsi duena. (Hutsen zuzenketa, EHAA 21 ZK., 2009/01/30) Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
200805481 158/2008 DEKRETUA, irailaren 16koa, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Kontseiluari buruzkoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
200804661 124/2008 DEKRETUA, uztailaren 1ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoan deribazio judizialaren bidezko Familia Elkarguneak arautzen dituena. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
200804113 7/2008 Legea, ekainaren 25ekoa, Merkataritza Jardueraren Legearen bigarren aldaketarena. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
200803949 114/2008 DEKRETUA, ekainaren 17koa, Foru Aldundiek adingabeen adopzioaren arloan jarraitu beharreko jarduna arautzen duena. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
200803809 105/2008 DEKRETUA, ekainaren 3koa, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legea garatzen duten premiazko neurriei buruzkoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
200801360 32/2008 DEKRETUA, otsailaren 26koa, Hezkuntza Sistemako Lanbide Heziketaren antolamendu orokorra ezartzen duena. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
200801004 1/2008 LEGEA, otsailaren 8koa, Familia Bitartekaritzakoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
200800419 2/2007 LEGEGINTZAKO DEKRETUA, azaroaren 6koa, Euskadiko Ondareari buruzko Legearen testu bategina onartzeko dena. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
179 Aurkitutako elementuak, 61tik 70ra ikusgai  [1. or. /  << ]1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8[ >>  / Azken or.]
 
Euskadi, auzolana