Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Testu bateratuen bilaketa

 
 
201006090 277/2010 DEKRETUA, azaroaren 2koa, zenbait jarduera, zentro edo establezimenduren autobabes-betebeharrak arautzen dituena, larrialdiei aurre egiteko. (Huts-zuzenketa, EHAA 14ZK., 2014/01/22) Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
201005372 297/2010 DEKRETUA, azaroaren 9koa, euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu, eta Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko Bateratuko mailekin parekatzeko dena. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
201000750 24/2010 DEKRETUA, urtarrilaren 19koa, herritarrek Larrialdiei Aurre Egiteko Euskal Sisteman duten borondatezko parte-hartzeari buruzkoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
200905094 80/2009 DEKRETUA, apirilaren 21ekoa, askatasunaz gabetzeko neurriak betearazten dituzten EAEko ikastetxeei buruzkoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
200901939 70/2009 DEKRETUA, martxoaren 24koa, etxe eta merkataritza erabilerako eta erabilera kolektiboko gas zerbitzuen instalazioak nola ikuskatu eta berrikusi arautzen duen dekretua bigarrenez aldatzen duena. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
200901524 49/2009 DEKRETUA, otsailaren 24koa, hondakinak hondakindegietan biltegiratuta eta betelanak eginda ezabatzea arautzen duena. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
200900868 22/2009 DEKRETUA, otsailaren 3koa. Honen bitartez, prozedura arautzen da Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren mendeko Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko ikastetxeetako zuzendaria aukeratzeko, eta pertsona bakarreko beste gobernu-organoak izendatzeko eta kargua uzteko. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
200900731 21/2009 DEKRETUA, otsailaren 3koa, Euskal Autonomia Erkidegoan unibertsitateaz besteko ikastetxeen sarea antolatzeko eta planifikatzeko irizpideak ezartzen dituena. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
200807238 218/2008 DEKRETUA, abenduaren 23koa, Euskal Finantza Erakundearen Estatutuak onartzekoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
200807235 18/2008 LEGEA, abenduaren 23koa, Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzekoa. (Hutsen zuzenketa, EHAA 17 ZK., 2009/01/26) Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
181 Aurkitutako elementuak, 51tik 60ra ikusgai  [1. or. /  << ]1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8[ >>  / Azken or.]
 
Euskadi, auzolana