Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Testu bateratuen bilaketa

 
 
Hurrenkera-zk. Izenburua Azken eguneraketa
201103375 139/2011 DEKRETUA, ekainaren 28koa, Transferentzien Bitariko Batzordeak 2011ko ekainaren 22an hartutako Akordioa onartzen duena. Akordio horren arabera, gehitu egiten dira Estatuko Administrazio Orokorrak, maiatzaren 8ko 812/1985 Errege Dekretuaren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoari enplegu-erregulazioko espedienteen arloan Eskualdatutako eginkizun eta zerbitzuak. (Hutsen zuzenketa, EHAA 138 ZK., 2011/07/20) Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa 2011/07/01
201103373 137/2011 DEKRETUA, ekainaren 28koa, Transferentzien Bitariko Batzordeak 2011ko ekainaren 22an hartutako akordioa onartzen duena. Akordio horren arabera, itsas garraioaren arloan Estatuko Administrazio Orokorrak betetzen zituen zeregin eta zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzen zaizkio. (Hutsen zuzenketa, EHAA 138 ZK., 2011/07/20) Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa 2011/07/01
201103372 136/2011 DEKRETUA, ekainaren 28koa, Transferentzien Bitariko Batzordeak 2011ko ekainaren 22an onartutako Akordioa onartzen duena. Akordio horren arabera, gehitu egiten dira abenduaren 29ko 3391/1981 Errege Dekretuaren bidez nautikako eta arrantzako irakaskuntzen arloetan eta uztailaren 8ko 1544/1994 Errege Dekretuaren bidez uretako eta urpeko kirolen irakaskuntzen arloetan egindako eskualdaketak, zeregin eta zerbitzu berriak eskualdatuz, eta bestalde urpekaritza profesionalari buruzko zereginak eta zerbitzuak eskualdatzen zaizkio Euskal Autonomia Erkidegoari. (Hutsen zuzenketa, EHAA 138 ZK., 2011/07/20) Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa 2011/07/01
201103371 135/2011 DEKRETUA, ekainaren 28koa, Transferentzien Bitariko Batzordearen 2011ko ekainaren 22ko Akordioa onartzen duena. Akordio horren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoari irailaren 26ko 2808/1980 Errege Dekretuaren bidez irakaskuntza-arloan eskualdatu zitzaizkion eginkizun eta zerbitzuak gehitu egiten zaizkio (unibertsitatez kanpoko irakaskuntzako atzerriko titulu eta ikasketak homologatu eta baliozkotzea). (Hutsen zuzenketa, EHAA 138 ZK., 2011/07/20) Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa 2011/07/01
201103370 134/2011 DEKRETUA, ekainaren 28koa, Transferentzien Bitariko Batzordeak 2011ko ekainaren 22an onartutako akordioa onartzen duena. Akordio horren arabera, osatu egiten da irailaren 26ko eta abenduaren 30eko 2808/1980 eta 3195/1980 Errege Dekretuen bidez unibertsitatez kanpoko hezkuntzaren arloan Estatuko Administrazioak Euskal Autonomia Erkidegoari egindako eskualdaketa, zerbitzuei atxikitako bitartekoak gehituz (espetxe erakundeetako maisu-maistrak). (Hutsen zuzenketa, EHAA 138 ZK., 2011/07/20) Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa 2011/07/01
201103369 133/2011 DEKRETUA, ekainaren 28koa, Transferentzien Bitariko Batzordeak 2011ko ekainaren 22an onartutako akordioa onartzen duena. Akordio horren arabera, osatu egiten da irailaren 26ko eta abenduaren 30eko 2808/1980 eta 3195/1980 Errege Dekretuen bidez gauzatutako unibertsitatez kanpoko hezkuntzaren arloan Estatuko Adminiztrazioa Euskal Autonomia Erkidegoari egindako zerbitzuen eskualdaketa, zerbitzu horiei atxikitako bitartekoak gehituz (erlijio-irakasleak). (Hutsen zuzenketa, EHAA 138 ZK., 2011/07/20) Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa 2011/07/01
201101771 2/2011 LEGEA, martxoaren 17koa, Ehizarena. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa 2019/12/31
201100673 4/2011 DEKRETUA, urtarrilaren 18koa, Gizarte Larrialdietarako Laguntzei buruzkoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa 2018/06/09
201006090 277/2010 DEKRETUA, azaroaren 2koa, zenbait jarduera, zentro edo establezimenduren autobabes-betebeharrak arautzen dituena, larrialdiei aurre egiteko. (Huts-zuzenketa, EHAA 14ZK., 2014/01/22) Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa 2019/04/22
201005372 297/2010 DEKRETUA, azaroaren 9koa, euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu, eta Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko Bateratuko mailekin parekatzeko dena. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa 2017/07/21
191 Aurkitutako elementuak, 51tik 60ra ikusgai  [1. or. /  << ]1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8[ >>  / Azken or.]
 
Euskadi, auzolana