Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Testu bateratuen bilaketa

 
 
201503409 AGINDUA, 2015eko abuztuaren 3koa, Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburuarena, hasiera batean onartutako Donostiako (Donostialdea-Bidasoa Beherea) eskualde-egituraren lurraldearen antolamendurako zatiko planaren jendaurreko erakustaldia eta entzunaldia luzatzen duena. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
201503170 109/2015 DEKRETUA, ekainaren 23koa, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarearen osaera arautzeari eta eguneratzeari buruzkoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
201503045 6/2015 LEGEA, ekainaren 30ekoa, hidrokarburo ez-konbentzionalak erauzteko prozesuan eta haustura hidrauliko edo «fracking»ean ingurumena babesteko neurri osagarriei buruzkoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
201502950 5/2015 LEGEA, ekainaren 25ekoa, Euskal Zuzenbide Zibilari buruzkoa. (Hutsen zuzenketa, EHAA 84 ZK., 2016/05/05) Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
201502853 3/2015 LEGEA, ekainaren 18koa, Etxebizitzarena. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
201502586 86/2015 DEKRETUA, ekainaren 9koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Oinarrizko Lanbide Heziketaren araubideari eta ezarpenari buruzkoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
201405141 4/2014 LEGEA, azaroaren 27koa, Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutua sortzekoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
201403846 160/2014 DEKRETUA, uztailaren 29koa, ehiza-baimena eta ehizatzeko gaitasunaren azterketa arautzen dituena. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
201304804 422/2013 DEKRETUA, urriaren 7koa, nekazaritzako eta elikagaigintzako industrien erantzukizunpeko adierazpenen erregimena arautzekoa eta Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza eta Elikagaigintzako Industrien Erregistroaren antolamenduari eta funtzionamenduari buruzkoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
201303576 397/2013 DEKRETUA, uztailaren 30ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen prezio publikoen arabera ordain daitezkeen zerbitzu eta jarduerak zehazten dituena. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
181 Aurkitutako elementuak, 21tik 30ra ikusgai  [1. or. /  << ]1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8[ >>  / Azken or.]
 
Euskadi, auzolana