Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Testu bateratuen bilaketa

 
 
201605038 24/2016 DEKRETUA, azaroaren 26koa, Lehendakariarena, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituena eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituena. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
201603812 120/2016 DEKRETUA, uztailaren 27koa, Euskal Autonomia Erkidegoan jokoaren erregelamendu orokora onesten duena. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
201603765 116/2016 DEKRETUA, uztailaren 27koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Sektore Publikoaren Kontratazioaren araubidea ezartzekoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
201603526 12/2016 LEGEA, uztailaren 28koa, Euskal Autonomia Erkidegoan 1978 eta 1999 bitartean izandako motibazio politikoko indarkeria egoeran giza eskubideen urraketak jasan dituzten biktimei errekonozimendua eta erreparazioa ematekoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
201602096 6/2016 LEGEA, maiatzaren 12koa, Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialari buruzkoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
201601544 2/2016 LEGEA, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
201601527 1/2016 LEGEA, apirilaren 7koa, Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzkoa. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
201600868 20/2016 DEKRETUA, otsailaren 16koa, Euskal Autonomia Erkidegoan honako hauek garatu eta aplikatzekoa: Nekazaritza Politika Erkidearen (NPE) zuzeneko laguntzen erregimenak, Nekazaritza Lursailak Identifikatzeko Informazio Geografikoaren Sistema (SIGPAC) eta laguntzen onuradunek bete beharreko baldintzak. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
201600034 11/2015 LEGEA, abenduaren 23koa, Eusko Legebiltzarrerako Hauteskundeei buruzko Legea bosgarren aldiz aldatzekoa. (Hutsen zuzenketa, EHAA 13 ZK., 2016/01/21) Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
201505500 9/2015 LEGEA, abenduaren 23koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 2016. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituena. Indarrean dagoen testu kontsolidatua Kontsolidazioen historikoa
181 Aurkitutako elementuak, 11tik 20ra ikusgai  [1. or. /  << ]1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8[ >>  / Azken or.]
 
Euskadi, auzolana