Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

65. zk., 2021eko martxoaren 31, asteazkena

N.º 65, miércoles 31 de marzo de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

OSASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE SALUD
1892
1892

EBAZPENA, 2021eko martxoaren 16koa, Osasun Publikoaren eta Adikzioen zuzendariarena, zeinaren bidez aitortzen baita 2020-2024 aldian Euskadin adikzioen arloan egindako ibilbide profesionala.

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2021, de la Directora de la Dirección de Salud Pública y Adicciones, por la que se concede el reconocimiento a la trayectoria profesional en el ámbito de las adicciones en Euskadi 2020-2024.

Urtarrilaren 21eko 5/2020 Dekretuaren bidez (2020ko urtarrilaren 29ko EHAA) arautzen da adikzioen arloko jardunbide egokien eta ibilbide profesionalaren aitortzak sortzea eta zehaztea.

Mediante el Decreto 5/2020, de 21 de enero, publicado en el BOPV de 29 de enero de 2020, se regula la creación y determinación de reconocimientos a las mejores prácticas y a la trayectoria profesional en materia de adicciones.

Osasun Publikoaren eta Adikzioen zuzendariaren 2020ko uztailaren 20ko Ebazpenaren bidez (2020ko irailaren 14ko EHAA), 2020-2024 aldian Euskadin adikzioen arloan egindako ibilbide profesionala aitortzeko deialdia egin zen.

Por Resolución de 20 de julio de 2020, del Director de Salud Pública y Adicciones, publicada en el BOPV de 14 de septiembre de 2020, se convoca el reconocimiento a la trayectoria profesional en el ámbito de las adicciones en Euskadi 2020-2024.

Seigarren oinarrian ezarritakoaren arabera osatutako epaimahaia bildu zen, eta bat etorriz deialdia egin zuen 2020ko uztailaren 20ko Ebazpenaren zazpigarren oinarrian ezarritako esleipen-irizpideekin, deliberatu ondoren, epai arrazoitua eman zuen.

Reunido el jurado compuesto conforme a lo establecido en la base sexta, y de conformidad con los criterios de adjudicación establecidos en la base séptima de la Resolución de Convocatoria, de 20 de julio de 2020, citada anteriormente, tras la correspondiente deliberación, emitió un fallo motivado.

Horrenbestez, honako hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Aitorpena esleitzea.

Primero.– Adjudicación del reconocimiento.

Etorkintza Fundazioari 2020-2024 aldian Euskadin adikzioen arloan egindako ibilbide profesionala aitortzea. Prebentzioaren, asistentziaren eta gizarteratzearen bidez, osasunaren, adikzioen eta gizarte-kalteberatasunaren arloetan pertsonen bizi-kalitatea hobetzeko Euskal Autonomia Erkidegoan egindako lan jarraitu eta erreferentzialagatik. Epaimahaiak aho batez uste du hori.

Conceder el reconocimiento a la trayectoria profesional en el ámbito de las adicciones en Euskadi 2020-2024, a la Fundación Etorkintza. Por su labor continuada y referencial realizada en la Comunidad Autónoma del País Vasco para mejorar la calidad de vida de las personas en los ámbitos de la salud, de las adicciones y de la vulnerabilidad social mediante la prevención, asistencia, e inclusión social. Así lo entiende unánimemente el jurado.

Bigarrena.– Aitorpena argitaratzea.

Segundo.– Publicación del reconocimiento.

Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta Eusko Jaurlaritzaren Adikzioen webgunean argitaratzeko agintzea, eta pertsona eta erakunde interesdunei jakinaraztea.

Ordenar la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial del País Vasco y en la web de Adicciones del Gobierno Vasco, y notificarla a las personas y entidades interesadas.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko martxoaren 16a.

En Vitoria-Gasteiz, a 16 de marzo de 2021.

Osasun Publikoaren eta Adikzioen zuzendaria,

La Directora de Salud Pública y Adicciones,

ITZIAR LARIZGOITIA JAUREGUI.

ITZIAR LARIZGOITIA JAUREGUI.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, auzolana