Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

19. zk., 2021eko urtarrilaren 27a, asteazkena

N.º 19, miércoles 27 de enero de 2021


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE
427
427

EBAZPENA, 2021eko urtarrilaren 4koa, Nekazaritza eta Abeltzaintzako zuzendariarena, Arrantza eta Akuikulturako zuzendariarena eta Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariarena, zeinaren bidez argitara ematen baitira 2020ko ekitaldian emandako dirulaguntzen onuradunen zerrendak, Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza, arrantza eta elikaduraren sektoreetako elkarte eta federazio profesional eta enpresarialei zuzendutako laguntzei buruzko azaroaren 15eko 233/2011 Dekretuan ezarritako esparruaren barruan («Elkarteak» Programa).

RESOLUCIÓN de 4 de enero de 2021, del Director de Agricultura y Ganadería, del Director de Pesca y Acuicultura y del Director de Calidad e Industrias Alimentarias, por la que se hace pública la relación de personas beneficiarias de las ayudas económicas concedidas durante el ejercicio 2020, dentro del marco establecido en el Decreto 233/2011, de 15 de noviembre, de ayudas a las asociaciones y federaciones profesionales y empresariales de los sectores agrario, pesquero y alimentario de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Programa «Elkarteak»).

Azaroaren 15eko 233/2011 Dekretuak («Elkarteak» Programa) honako helburu hau du: Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza, arrantza eta elikaduraren sektoreetako elkarte eta federazio profesional eta enpresarialei zuzendutako laguntzak emateko erregimena arautzea.

El Decreto 233/2011, de 15 de noviembre (Programa «Elkarteak»), tiene por objeto regular el régimen de concesión de ayudas económicas destinadas a las asociaciones y federaciones profesionales y empresariales de los sectores agrario, pesquero y alimentario de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Azaroaren 15eko 233/2011 Dekretuko («Elkarteak» Programa) 9. artikuluko 4. paragrafoan honako hau jasotzen da: aurreikusitako laguntzen gaineko ebazpena banan-banan jakinaraztea eragotzi gabe, dagokion arloko zuzendariaren ebazpen baten bidez EHAAn argitaratuko dira dekretu honen babesean emandako dirulaguntzak eta onuradunak.

El artículo 9 párrafo 4 del Decreto 233/2011, de 15 de noviembre (Programa «Elkarteak»), prevé que, sin perjuicio de la notificación individualizada de la Resolución de las ayudas previstas, por Resolución del Director del área correspondiente, se publique en el Boletín Oficial del País Vasco, el total de las subvenciones y beneficiarios al amparo del presente Decreto.

Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren 2020ko uztailaren 1eko Aginduaren bitartez iragarri zen EAEko nekazaritza, arrantza eta elikaduraren sektoreetako elkarte eta federazio profesional eta enpresarialei zuzendutako laguntzak 2020an emateko deialdia, azaroaren 15eko 233/2011 Dekretuaren («Elkarteak» Programa) esparruaren barruan.

Mediante la Orden de 1 de julio de 2020 de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, se hace pública, para el ejercicio 2020, la convocatoria de concesión de ayudas a las asociaciones y federaciones profesionales y empresariales de los sectores agrario, pesquero y alimentario de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el marco del Decreto 233/2011, de 15 de noviembre (Programa «Elkarteak»).

Euskal Autonomia Erkidegoko Foru Ogasunaren Antolarauen Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 49. artikuluan honako hau ezartzen da: dirulaguntzen onuradunak argitara emateko betebeharra.

El artículo 49 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda Foral del País Vasco, establece la obligatoriedad de la publicación de las personas beneficiarias de las subvenciones.

Ondorioz, honako hau

Por todo ello,

EBAZTEN DUGU:
RESOLVEMOS:

Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuaren 2020ko uztailaren 1eko Aginduan oinarriturik, 2020ko ekitaldian zehar emandako dirulaguntzen onuradunen zerrenda argitara ematea, jende oro jakinaren gainean izan dadin. 2020ko uztailaren 1eko agindu horren bitartez iragarri zen 2020an EAEko nekazaritza, arrantza eta elikaduraren sektoreetako elkarte eta federazio profesional eta enpresarialei zuzendutako laguntzak emateko deialdia, azaroaren 15eko 233/2011 Dekretuaren («Elkarteak» Programa) esparruaren barruan. Aipatutako zerrenda ebazpen honen eranskinean jasotzen da.

Hacer pública, para general conocimiento, la relación de personas beneficiarias de las ayudas económicas concedidas durante el ejercicio 2020 al amparo de la Orden de 1 de julio de 2020 de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se hace pública, para el ejercicio 2020, la convocatoria de concesión de ayudas a las asociaciones y federaciones profesionales y empresariales de los sectores agrario, pesquero y alimentario de la Comunidad Autonoma del País Vasco en el marco del Decreto 233/2011, de 15 de noviembre (Programa «Elkarteak»), y que figuran en el anexo a la presente Resolución.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko urtarrilaren 4a.

En Vitoria-Gasteiz, a 4 de enero de 2021.

Nekazaritza eta Abeltzaintzako zuzendaria,

El Director de Agricultura y Ganadería,

JORGE GARBISU BUESA.

JORGE GARBISU BUESA.

Arrantza eta Akuikulturako zuzendaria,

El Director de Pesca y Acuicultura,

LEANDRO AZCUE MUGICA.

LEANDRO AZCUE MUGICA.

Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendaria,

El Director de Calidad e Industrias Alimentarias,

JAVIER PLASENCIA CUADRADO.

JAVIER PLASENCIA CUADRADO.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, auzolana