Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

31. zk., 2020ko otsailaren 14a, ostirala

N.º 31, viernes 14 de febrero de 2020


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEA
ENTE VASCO DE LA ENERGÍA
825
825

EBAZPENA, 2020ko urtarrilaren 30ekoa, Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiarena, 2020ko urtarrilaren 17ko Ebazpena aldatzeari buruzkoa, zeinaren bidez onartzen, deitzen eta argitaratzen baitira Tokiko Administrazio Publikoaren alorrean energia-eraginkortasunaren eta eguzki termikoaren aldeko inbertsioak sustatzeko dirulaguntzen programaren oinarri arautzaileak – 2020. urtea.

RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2020, del Director General del Ente Vasco de la Energía, de modificación de la Resolución de 17 de enero de 2020, por la que se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones en eficiencia energética y en solar térmica en el sector de la administración pública local.– Año 2020.

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria arautzen duen abenduaren 23ko 217/2008 Dekretuaren 18.2.c) artikuluan xedatzen denez, argitaratzeko bidalitako testuan dauden hutsak edo omisioak, testuingurutik argi ondorioztatzen ez badira, eta haren zuzenketak edukian edo dokumentuaren zentzuan itxurazko zein benetako aldaketaren bat ekar badezake, maila bereko xedapen baten bidez zuzendu edo konponduko dira.

El artículo 18.2.c) del Decreto 217/2008, de 23 de diciembre, del Boletín Oficial del País Vasco, establece que los meros errores u omisiones en el texto remitido para su publicación que no se deduzcan claramente del contexto y cuya rectificación pueda suponer una real o aparente modificación del contenido o sentido del documento, se subsanarán mediante disposición del mismo rango.

Horrelako hutsak eta omisioak aurkitu dira EEEko zuzendari nagusiaren 2020ko urtarrilaren 17ko Ebazpenean, zeinaren bidez onartzen, deitzen eta argitaratzen baitira Tokiko Administrazio Publikoaren alorrean energia-eraginkortasunaren eta eguzki termikoaren aldeko inbertsioak sustatzeko dirulaguntzen programaren oinarri arautzaileak – 2020. urtea (2020ko urtarrilaren 30eko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 20. zenbakia), eta, beraz, aldaketa hau egiten da.

Advertidos errores y omisiones de dicha índole en el texto de la Resolución de 17 de enero de 2020, del Director General del EVE por la que se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones en eficiencia energética y en solar térmica en el sector de la administración pública local.– Año 2020, publicado en el Boletín Oficial del País Vasco n.º 20, de 30 de enero de 2020, se procede a su modificación.

2020/429 (9/33) orrialdean, aipatutako laguntza programaren oinarriez ari denean, 4. oinarrian, Jarduera lagungarriak energia eraginkortasunean eta dirulaguntzen zenbatekoa, azken-aurreko paragrafoan,

En la página 2020/429 (9/33), de las Bases que rigen el mencionado programa de ayudas, en la base 4.ª; Actuaciones subvencionables en eficiencia energética y Cuantía de las ayudas, penúltimo párrafo,

Hau dio:

Donde dice:

«Gainera, UEP (Udal Energia Plan) edo PACES (Klimaren eta Energia Iraunkorraren aldeko Ekintza Plan) baten barruan sartuta dauden jarduerek dirulaguntza gehigarri jaso dezakete; zehazki, kostu lagungarriaren % 5.».

«Además, el porcentaje de ayuda será un 5% adicional del coste subvencionable si cualquiera de las actuaciones indicadas está contemplada dentro de un PEM (Plan Energético Municipal) o PACES (Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible).».

Baina hau esan behar du:

Debe decir:

«Gainera, UEP (Udal Energia Plan) edo PACES (Klimaren eta Energia Iraunkorraren aldeko Ekintza Plan) baten barruan sartuta dauden jarduerek, 4. oinarri honetako b) eta c) atalekoek, dirulaguntza gehigarri jaso dezakete; zehazki, kostu lagungarriaren % 5».

«Además, el porcentaje de ayuda será un 5% adicional del coste subvencionable si cualquiera de las actuaciones indicadas en los apartados b) y c) de esta base 4.ª está contemplada dentro de un PEM (Plan Energético Municipal) o PACES (Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible).»

Bilbao, 2020ko urtarrilaren 30a.

Zuzendari nagusia,

IÑIGO ANSOLA KAREAGA.


Azterketa dokumentala

En Bilbao, a 30 de enero de 2020.

El Director General,

IÑIGO ANSOLA KAREAGA.


Análisis documental

Euskadi, auzolana