Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

234. zk., 2019ko abenduaren 10a, asteartea

N.º 234, martes 10 de diciembre de 2019


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
5654
5654

EBAZPENA, 2019ko azaroaren 29koa, Hizkuntza Politikarako sailburuordearena, Lanhitz deialdiari dagozkion 2019ko dirulaguntzak esleitzen dituena.

RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2019, de la Viceconsejera de Política Lingüística, por la que se conceden las ayudas correspondientes a la convocatoria Lanhitz de 2019.

2019ko irailaren 3ko EHAA an argitaratu zen (166. zk., 4077 zk.) Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak 2019ko uztailaren 17an emandako Agindua. Horren bidez arautzen da dirulaguntzak ematea Euskal Autonomia Erkidegoko sektore pribatuan dauden lantokietan, 2019an, euskararen erabilera eta presentzia areagotzeko (Lanhitz deialdia). Aginduak finkatutakoari jarraituz eta, aldi berean, balorazio-batzordeak eginiko proposamenak gogoan izanik, honako hau

En el BOPV del 3 de septiembre de 2019 (n.º 166, n.º 4077) se publicó la Orden de 17 de julio de 2019 del Consejero de Cultura y Política Lingüística por la que se regula la convocatoria destinada a fomentar el uso y la presencia del euskera en los centros de trabajo del sector privado ubicados en la Comunidad Autónoma Vasca, durante el año 2019 (Lanhitz). De acuerdo con dicha Orden y, al mismo tiempo, tomando en consideración la propuesta emitida por la Comisión de Valoración,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Ebazpen honetako eranskinean jasotako entitateei dirulaguntza ematea, bertan zehazten diren zenbatekoengatik.

Artículo 1.– Conceder subvención a todas aquellas entidades recogidas en el anexo de la presente Resolución por los importes que en el mismo se detallan.

2. artikulua.– Interesdunei ebazpen honen berri ematea.

Artículo 2.– Notificárselo a las entidades interesadas.

3. artikulua.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea herritar orok jakin dezan.

Artículo 3.– Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco para general conocimiento.

4. artikulua.– Laguntza-eskatzaileren bat hartutako ebazpenarekin ados ez badago eta gora jotzeko errekurtsoa jarri nahi badu, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik hasita hilabeteko epean gorako errekurtsoa egiteko aukera izango du Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren aurrean.

Artículo 4.– Si alguna de las entidades solicitantes de la subvención no estuviera de acuerdo con la resolución adoptada y quisiera recurrirla, dispondrá de un plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su notificación para interponer recurso de alzada ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística.

Vitoria-Gasteiz, 2019ko azaroaren 29a.

Hizkuntza Politikarako sailburuordea,

MIREN DOBARAN URRUTIA.

(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

En Vitoria-Gasteiz, a 29 de noviembre de 2019.

La Viceconsejera de Política Lingüística,

MIREN DOBARAN URRUTIA.

(Véase el .PDF)

Análisis documental

Euskadi, auzolana