Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

215. zk., 2019ko azaroaren 12a, asteartea

N.º 215, martes 12 de noviembre de 2019


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
5212
5212

EBAZPENA, 2019ko urriaren 22koa, Hizkuntza Politikarako sailburuordearena, Euskara Ingurune Digitalean deialdiari dagozkion 2019ko dirulaguntzak esleitzen dituena.

RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2019, de la Viceconsejera de Política Lingüística, por la que se adjudican las subvenciones correspondientes al año 2019 en el marco de la convocatoria Euskera en el Entorno Digital.

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak 2019ko maiatzaren 15eko Aginduarekin bat etorriz, non arautzen baita nola emango diren 2019ko dirulaguntzak ingurune digitalean euskara sustatu, garatu edota normalizatzeko (2019ko maiatzaren 30eko EHAA, 101. zk.), eta balorazio-batzordeak eginiko proposamenak aztertu ondoren, hau

De conformidad con lo establecido en la Orden, de 15 de mayo de 2019, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se regula la concesión de subvenciones para el año 2019 para los proyectos destinados a la promoción, difusión y/o normalización del euskera en el entorno digital (BOPV, de 30 de mayo de 2019, n.º 101) y vista la propuesta de la Comisión de Valoración,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Diruz laguntzea agindu horretan finkatutako baldintzak betetzen dituzten eta 70 puntu edo gehiago lortu dituzten egitasmoak (I. eranskina).

Artículo 1.– Subvencionar aquellos proyectos que, cumpliendo los requisitos exigidos en la Orden citada, han obtenido 70 o más puntos (Anexo I).

2. artikulua.– Dirulaguntzarik gabe uztea, agindu horretan finkatutako baldintzak bete arren, 70 puntu baino gutxiago lortu diutzten egitasmoak (II. eranskina).

Artículo 2.–. No subvencionar aquellos proyectos que, pese a cumplir los requisitos exigidos en la Orden citada, han obtenido menos de 70 puntos (Anexo II).

3. artikulua.– Interesatuei ebazpen honen berri ematea.

Artículo 3.– Notificar a las entidades interesadas la presente Resolución.

4. artikulua.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea herritar orok jakin dezan.

Artículo 4.– Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco para su general conocimiento.

5. artikulua.– Laguntza-eskatzaileren bat ebazpen honekin ados ez badago eta gora jo nahi badu, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera hilabeteko epean gorako errekurtsoa jarri ahal izago dio Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuari.

Artículo 5.– Si alguna entidad solicitante no estuviera de acuerdo con la Resolución adoptada y acordase recurrir, podrá presentar recurso de alzada ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística, en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la notificación de la presente Resolución.

Vitoria-Gasteiz, 2019ko urriaren 22a.

En Vitoria-Gasteiz, a 22 de octubre de 2019.

Hizkuntza Politikarako sailburuordea,

La Viceconsejera de Política Lingüística,

MIREN DOBARAN URRUTIA.

MIREN DOBARAN URRUTIA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

(Véase el .PDF)

Análisis documental

Euskadi, auzolana