Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

208. zk., 2019ko urriaren 31, osteguna

N.º 208, jueves 31 de octubre de 2019


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
5040
5040

EBAZPENA, 2019ko urriaren 22koa, Hizkuntza Politikarako sailburuordearena, zeinaren bidez esleitzen baitira Euskalgintza deialdiari dagozkion 2019ko dirulaguntzak.

RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2019, de la Viceconsejera de Política Lingüística, por la que se adjudican las subvenciones correspondientes a 2019 en el marco de la convocatoria Euskalgintza.

Gizarte-bizitzan euskara sustatzeko, garatzeko edota normalizatzeko dirulaguntzak emateko araubidea (Euskalgintza deialdia) ezartzen duen Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2019ko maiatzaren 15ean emandako Aginduari jarraikiz (2019ko maiatzaren 30eko EHAA, 101. zk.) eta, aldi berean, Balorazio Batzordeak eginiko proposamena ikusita, honako hau

De conformidad con lo establecido en la Orden de 15 de mayo de 2019, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se regula la concesión de subvenciones para la promoción, difusión y/o normalización del euskera en la sociedad (Convocatoria Euskalgintza) (BOPV, de 30 de mayo de 2019, n.º 101), y vista la propuesta de la Comisión de Valoración,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Dirulaguntzarik ez ematea adierazitako aginduan zehazten den baldintzaren bat betetzen ez duten I. eranskineko egitasmoei.

Artículo 1.– No subvencionar a aquellos proyectos que no reúnen alguno de los requisitos exigidos en la Orden citada (Anexo I).

2. artikulua.– Diruz laguntzea aginduan zehazten diren baldintzak bete dituzten egitasmoei (II. eranskina).

Artículo 2.– Subvencionar a aquellos proyectos que cumplen los requisitos exigidos en la Orden citada (Anexo II).

3. artikulua.– Interesdunei ebazpen honen berri ematea.

Artículo 3.– Notificar a las entidades interesadas la presente Resolución.

4. artikulua.– Diruz lagundutako egitasmoen berri Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea, herritar orok jakin dezan eta ebazpenak jakinarazpen ondorioak izan ditzan. Hala ere, argitalpena ez da oztopoa izango beste mota bateko jakinarazpena egiteko. Interesdunari bide batetik baino gehiagotatik egiten bazaio jakinarazpena, lehenik egin zaionaren data hartuko da jakinarazpen-datatzat.

Artículo 4.– Publicar la relación de proyectos subvencionados en el Boletín Oficial del País Vasco para su general conocimiento y a efectos de notificación. No obstante, la publicación de la resolución no es óbice para realizar la notificación por otros medios. Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación la de aquella que se hubiera producido en primer lugar.

5. artikulua.– Laguntza-eskatzaileren bat hartzen den ebazpenarekin ados ez badago eta gora jo nahi badu, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango dio Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuari, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik hasita.

Artículo 5.– Si alguna entidad solicitante no estuviera de acuerdo con la Resolución adoptada y acordase recurrir, podrá presentar recurso de alzada ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la notificación de la presente Resolución.

Vitoria-Gasteiz, 2019ko urriaren 22a.

Hizkuntza Politikarako sailburuordea,

MIREN DOBARAN URRUTIA.

(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

En Vitoria-Gasteiz, a 22 de octubre de 2019.

La Viceconsejera de Política Lingüística,

MIREN DOBARAN URRUTIA.

(Véase el .PDF)

Análisis documental

Euskadi, auzolana