Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

108. zk., 2019ko ekainaren 10a, astelehena

N.º 108, lunes 10 de junio de 2019


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
2791
2791

EBAZPENA, 2019ko maiatzaren 27koa, Kulturako sailburuordearena, «2019ko Kultura Ondarea» saria ebazteko dena.

RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2019, del Viceconsejero de Cultura, por la que se resuelve el premio «Kultura Ondarea Saria» 2019.

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2018ko abenduaren 11ko Aginduaren bidez, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak «2019ko Kultura Ondarea» sarirako deialdia egin zuen.

El Departamento de Cultura y Política Lingüística convocó mediante Orden de 11 de diciembre de 2018, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, el Premio «Kultura Ondarea Saria» para el año 2019.

Kultura Ondarearen zuzendariaren 2019ko maiatzaren 16ko Ebazpenak «Kultura Ondarea» sarian parte hartzeko onartutako lehiakideen behin betiko zerrenda onartu zuen.

La Resolución de 16 de mayo 2019, del Director de Patrimonio Cultural, publicó la relación definitiva de concursantes admitidos al premio «Kultura Ondarea».

Balorazio Batzordea bilduta –Mikel Aizpuru Murua, Maite Iturbe Mendialdua, Katixa Agirre Miguélez, Agustín Azkarate Garai-Olaun, Jose Manuel Palacios Navarro eta Amaia Goikoetxea Marquések osatutakoa–, eta horren proposamenez, hau

Reunida la Comisión de Valoración formada por: Mikel Aizpuru Murua, Maite Iturbe Mendialdua, Katixa Agirre Miguélez, Agustín Azkarate Garai-Olaun, Jose Manuel Palacios Navarro y Amaia Goikoetxea Marqués, y a propuesta de la misma,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– «2019ko Kultura Ondarea» sariak ematea hobekien baloratutako hiru bideoak egin dituzten taldeetako kideei:

Primero.– Conceder los premios «Kultura Ondarea 2019» a los integrantes de los equipos que han elaborado los tres videos mejor valorados, y que son:

– Europa Ikastetxea: «Fantastic Beasts and where to find them in Bilbao».

– Colegio Europa: «Fantastic Beasts and where to find them in Bilbao».

– Ondarroa BHI: «Emakumeak arraunean».

– Ondarroa BHI: «Emakumeak arraunean».

– Lea Artibai Ikastetxea: «Zoritxarrak Garraitzera».

– Lea Artibai Ikastetxea: «Zoritxarrak Garraitzera».

Bigarrena.– Ebazpen hau Eusko Jaurlaritzaren iragarki-taula elektronikoan eta EHAAn argitaratuko da, jakinarazteko.

Segundo.– La presente Resolución se publicará en el tablón de anuncios electrónico del Gobierno Vasco y en el BOPV a los efectos de su notificación.

Ebazpen honek administrazio-bidea agortzen ez duenez, interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuari, hilabeteko epean, jakinarazi eta hurrengo egunetik kontatzen hasita, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluetan xedatutakoari jarraituz.

Dicha resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de alzada ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Vitoria-Gasteiz, 2019ko maiatzaren 27a.

(Bertaratzea ezinezko izateagatik, José Ángel María Muñoz Otaegi, Kulturako sailburuordea, apirilaren 11ko 82/2017 Dekretuak xedatutakoarekin bat etorriz).

Kultura Ondarearen zuzendaria,

MIKEL AIZPURU MURUA.


Azterketa dokumentala

En Vitoria-Gasteiz, a 27 de mayo de 2019.

(Por ausencia de José Ángel María Muñoz Otaegi, Viceconsejero de Cultura, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 82/2017, de 11 de abril).

El Director de Patrimonio Cultural,

MIKEL AIZPURU MURUA.


Análisis documental

Euskadi, auzolana