Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

89. zk., 2019ko maiatzaren 14a, asteartea

N.º 89, martes 14 de mayo de 2019


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
2250
2250

EBAZPENA, 2019ko maiatzaren 2koa, HABEko zuzendariarena, euskaltegi pribatu eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuei 2018-2019 ikasturterako euskara-ikastaroengatik esleitutako dirulaguntzak argitara ematen dituena.

RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2019, del Director de HABE, por la que se publica la concesión de ayudas a los euskaltegis privados y centros homologados de autoaprendizaje por los cursos de euskera correspondientes al curso 2018-2019.

2018ko irailaren 11ko EHAAn argitaratu zen euskaltegi pribatu eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuei 2018-2019 ikasturteko euskara-ikastaroengatik esleituko zaizkien dirulaguntzen deialdia egiten duen HABEko zuzendariaren 2018ko abuztuaren 29ko Ebazpena.

Con fecha 11 de septiembre de 2018 se publicó en el BOPV la Resolución de 29 de agosto de 2018, del Director de HABE, por la que se convocan las ayudas económicas a los euskaltegis privados y centros homologados de autoaprendizaje por los cursos de euskera correspondientes al curso 2018-2019.

Aipatu Ebazpenaren 7.4 artikuluak dioenez, dirulaguntzak esleitzen dituen ebazpenaren berri onuradun bakoitzari emateaz gain, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko dira emandako dirulaguntzak eta horien onuradunak.

El artículo 7.4 de la citada Resolución dispone que, sin perjuicio de la comunicación individualizada de la resolución a las entidades interesadas, se harán públicas las subvenciones otorgadas y entidades beneficiarias de las mismas mediante su inserción en el Boletín Oficial del País Vasco.

Horiek horrela izanda, honako hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– HABEko zuzendariaren 2018ko abuztuaren 29ko Ebazpenaren babesean, 2018-2019 ikasturte osorako euskara-ikastaroengatik (I. eranskina) eta erakundeetako ikaslez osatu eta ikasturte erdiko euskara-ikastaroengatik (II. eranskina), esleitutako dirulaguntzak eta haien onuradunak argitara ematea.

Primero.– Hacer pública la relación de las ayudas adjudicadas y entidades beneficiarias en base a la Resolución de 29 de agosto de 2018, del Director de HABE, por los cursos de euskera correspondientes a todo el curso académico 2018-2019 (Anexo I), así como por medio curso académico formados por personal de las administraciones (Anexo II).

Bigarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadila agintzea, jendeak horren berri izan dezan.

Segundo.– Ordenar la publicación de la presente Resolución, para su general conocimiento en el Boletín Oficial del País Vasco.

Donostia, 2019ko maiatzaren 2a.

HABEko zuzendaria,

JOKIN AZKUE ARRASTOA.

(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

En San Sebastián, a 2 de mayo de 2019.

El Director de HABE,

JOKIN AZKUE ARRASTOA.

(Véase el .PDF)

Análisis documental

Euskadi, auzolana