Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

248. zk., 2018ko abenduaren 27a, osteguna

N.º 248, jueves 27 de diciembre de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
6354
6354

EBAZPENA, 2018ko abenduaren 5ekoa, Hizkuntza Politikarako sailburuordearena, Lanhitz deialdiari dagozkion 2018ko diru-laguntzak esleitzen dituena.

RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2018, de la Viceconsejera de Política Lingüística, por la que se conceden las ayudas correspondientes a la convocatoria Lanhitz de 2018.

2018ko irailaren 5ean argitaratu zen EHAAn (171. zk., 4420. zk.) Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak 2018ko uztailaren 30ean emandako agindua. Horren bidez entitate pribatuek Euskal Autonomia Erkidegoan dituzten lantokietan, 2018an, euskararen erabilera eta presentzia areagotzeko diru-laguntzak ematea arautzen da (Lanhitz deialdia). Aginduak finkatutakoari jarraituz eta, aldi berean, balorazio-batzordeak eginiko proposamenak aintzat hartuta, honako hau

En el BOPV del 5 de septiembre de 2018 (n.º 171, n.º 4420) se publicó la Orden de 30 de julio de 2018 del Consejero de Cultura y Política Lingüística por la que se regula la convocatoria destinada a fomentar el uso y la presencia del euskera en los centros de trabajo de entidades del sector privado ubicados en la Comunidad Autónoma Vasca, durante el año 2018 (Lanhitz). De acuerdo con dicha Orden y, al mismo tiempo, tomando en consideración la propuesta emitida por la Comisión de Valoración,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Ebazpen honetako I. eranskinean adierazitako entitateak baztertutzat jotzea, eranskinean bertan adierazitako arrazoiengatik.

Artículo 1.– Desestimar las solicitudes recogidas en el Anexo I de la presente Resolución, por los motivos recogidos en el mismo anexo.

2. artikulua.– Ebazpen honetako II. eranskinean adierazitako entitateei diru-laguntza ematea, bertan zehaztutako zenbatekoetan.

Artículo 2.– Conceder subvención a todas aquellas entidades recogidas en el Anexo II de la presente Resolución por los importes que en el mismo se detallan.

3. artikulua.– Ebazpen honetako III. eranskinean adierazitako entitateei diru-laguntzarik ez agintzea, eranskinean bertan adierazitako arrazoiengatik.

Artículo 3.– No ordenar subvención alguna a las entidades recogidas en el Anexo III de la presente Resolución, por los motivos recogidos en el mismo anexo.

4. artikulua.– Interesdunei ebazpen honen berri ematea.

Artículo 4.– Notificárselo a las entidades interesadas.

5. artikulua.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea herritar orok jakin dezan.

Artículo 5.– Publicar esta resolución en el Boletín Oficial del País Vasco para general conocimiento.

6. artikulua.– Laguntza-eskatzaileren bat ebazpen honekin ados ez badago eta gora jotzeko errekurtsoa jarri nahi badu, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera, hilabeteko epean gorako errekurtsoa jarri ahal izango dio Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuari.

Artículo 6.– Si alguna de las entidades solicitantes de la subvención no estuviera de acuerdo con la resolución adoptada y quisiera recurrirla, dispondrá de un plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su notificación para interponer recurso de alzada ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko abenduaren 5a.

Hizkuntza Politikarako sailburuordea,

MIREN DOBARAN URRUTIA.

I. ERANSKINA
ONARTU EZ DIREN EDO ATZERA EGIN DUTEN ESKABIDEAK
(Ikus .PDF)
II. ERANSKINA
DIRU-LAGUNTZA JASOKO DUTEN ENTITATEAK
(Ikus .PDF)
III. ERANSKINA
DIRU LAGUNTZARIK GABE UTZITAKO EGITASMOAK
(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

En Vitoria-Gasteiz, a 5 de diciembre de 2018.

La Viceconsejera de Política Lingüística,

MIREN DOBARAN URRUTIA.

ANEXO I
SOLICITUDES DENEGADAS O DESISTIDAS
(Véase el .PDF)
ANEXO II
SOLICITUDES QUE RECIBIRÁN SUBVENCIÓN
(Véase el .PDF)
ANEXO III
PROYECTOS NO SUBVENCIONADOS
(Véase el .PDF)

Análisis documental

Euskadi, auzolana