Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

228. zk., 2018ko azaroaren 27a, asteartea

N.º 228, martes 27 de noviembre de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
5829
5829

EBAZPENA, 2018ko azaroaren 13koa, HABEko zuzendariarena, zeinaren bidez argitara ematen baitira euskaltegi pribatuei eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuei esleitutako diru-laguntzak, hain zuzen ere ikasturte osoko eskaera egin ondoren hasi diren taldeentzat 2017-2018 ikasturteko euskara-ikastaroengatik emandakoak.

RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2018, del Director de HABE, por la que se publica la concesión de ayudas a los euskaltegis privados y centros homologados de autoaprendizaje por los cursos de euskera correspondientes al curso 2017-2018, para los grupos formados después de la formalización de la solicitud para todo el curso académico.

2017ko irailaren 29ko EHAAn argitaratu zen HABEko zuzendariaren 2017ko irailaren 8ko Ebazpena, euskaltegi pribatu eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuei 2017-2018 ikasturteko euskara-ikastaroengatik esleituko zaizkien diru-laguntzak arautzen dituena.

Resultando que con fecha 29 de septiembre de 2017 se publicó en el BOPV la Resolución de 8 de septiembre de 2017, del Director de HABE, por la que se regula la concesión de ayudas económicas a los euskaltegis privados y centros homologados de autoaprendizaje por los cursos de euskera correspondientes al curso 2017-2018.

Ebazpenaren 7.4 artikuluak dioenez, diru-laguntzak esleitzen dituen ebazpenaren berri onuradun bakoitzari emateaz gain, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu ere egingo dira esleitutako diru-laguntzak eta haien onuradunak.

Resultando que, de conformidad con el artículo 7.4 de la citada Resolución, sin perjuicio de la comunicación individualizada de la resolución a las entidades interesadas, se harán públicas las subvenciones otorgadas y entidades beneficiarias de las mismas mediante su inserción en el Boletín Oficial del País Vasco.

Hori dela eta, honako hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Argitara ematea 2017ko irailaren 8ko Ebazpenaren babesean esleitutako diru-laguntzak eta haien onuradunak. Diru-laguntzak erakundeetako langilez osatutako eta ikasturte osorako eskaera egin ondoren hasitako taldeen euskara-ikastaroengatik emango dira (ikasturte erdirako eskaera). Zerrenda ebazpenari atxikitako eranskinean dago.

Primero.– Hacer pública, según figura en el anexo adjunto, la relación de las ayudas adjudicadas y entidades beneficiarias de la Resolución de 8 de septiembre de 2017, por los cursos de euskera de grupos formados por personal de las administraciones y formados después de la formalización de la solicitud para todo el curso académico (solicitud medio curso académico).

Bigarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadila agintzea, jende guztiak horren berri izan dezan.

Segundo.– Ordenar la publicación de la presente Resolución, para su general conocimiento en el Boletín Oficial del País Vasco.

Donostia, 2018ko azaroaren 13a.

HABEko zuzendaria,

JOKIN AZKUE ARRASTOA.

(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

En San Sebastián, a 13 de noviembre de 2018.

El Director de HABE,

JOKIN AZKUE ARRASTOA.

(Véase el .PDF)

Análisis documental

Euskadi, auzolana