Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

195. zk., 2018ko urriaren 9a, asteartea

N.º 195, martes 9 de octubre de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
4940
4940

EBAZPENA, 2018ko irailaren 26koa, Hizkuntza Politikarako sailburuordearena, zeinaren bidez esleitzen baitira Euskara Ingurune Digitalean deialdiari dagozkion 2018ko diru-laguntzak.

RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2018, de la Viceconsejera de Política Lingüística, por la que se adjudican las subvenciones correspondientes al año 2018 en el marco de la convocatoria Euskera en el Entorno Digital.

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak 2018ko martxoaren 28an emandako Aginduan Ingurune Digitalean euskara sustatu, garatu edota normalizatzeko diru-laguntzei buruz finkatutakoari jarraituz (2018ko apirilaren 24ko EHAA, 78. zenbakia), eta, aldi berean, balorazio-batzordeak eginiko proposamenak gogoan izanik, honako hau

De conformidad con lo establecido en la Orden, de 28 de marzo de 2018, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se regula la concesión de subvenciones para el año 2018 para los proyectos destinados a la promoción, difusión y/o normalización del euskera en el entorno digital (BOPV, de 24 de abril de 2018, n.º 78) y vista la propuesta de la Comisión de Valoración,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Goian adierazitako aginduan finkatutako baldintzak bete eta, aldi berean, 70 puntu edo gehiago lortu dituzten egitasmoak diruz laguntzea (I. eranskina).

Artículo 1.– Subvencionar aquellos proyectos que, cumpliendo los requisitos exigidos en la Orden citada, han obtenido 70 o más puntos (Anexo I).

2. artikulua.– Goian adierazitako aginduan finkatutako baldintzak bete arren, 70 puntu baino gutxiago lortu duten egitasmoak diru-laguntzarik gabe uztea (II. eranskina).

Artículo 2.– No subvencionar aquellos proyectos que, pese a cumplir los requisitos exigidos en la Orden citada, han obtenido menos de 70 puntos (Anexo II).

3. artikulua.– Interesdunei ebazpen honen berri ematea.

Artículo 3.– Notificar a las entidades interesadas la presente Resolución.

4. artikulua.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea herritar orok jakin dezan.

Artículo 4.– Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco para su general conocimiento.

5. artikulua.– Laguntza-eskatzaileren bat emandako ebazpenarekin ados ez bada eta gora jo nahi badu, gorako errekurtsoa aurkeztu ahal izango dio Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuari aurrean, ebpena jakinarazi eta hurrengo egunetik hasita hilabeteko epean.

Artículo 5.– Si alguna entidad solicitante no estuviera de acuerdo con la Resolución adoptada y acordase recurrir, podrá presentar recurso de alzada ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística, en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la notificación de la presente Resolución.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko irailaren 26a.

Hizkuntza Politikarako sailburuordea,

MIREN DOBARAN URRUTIA.

(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

En Vitoria-Gasteiz, a 26 de septiembre de 2018.

La Viceconsejera de Política Lingüística,

MIREN DOBARAN URRUTIA.

(Véase el .PDF)

Análisis documental

Euskadi, auzolana