Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

104. zk., 2018ko maiatzaren 31, osteguna

N.º 104, jueves 31 de mayo de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
2872
2872

EBAZPENA, 2018ko maiatzaren 18koa, HABEko zuzendariarena, euskaltegi pribatu eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuei 2017-2018 ikasturterako euskara-ikastaroengatik esleitutako diru-laguntzak argitara ematen dituena.

RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2018, del Director de HABE, por la que se publica la concesión de ayudas a los euskaltegis privados y centros homologados de autoaprendizaje por los cursos de euskera correspondientes al curso 2017-2018.

2017ko irailaren 29ko EHAAn argitaratu zen euskaltegi pribatu eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuei 2017-2018 ikasturteko euskara-ikastaroengatik esleituko zaizkien diru-laguntzak arautzen dituen HABEren zuzendari nagusiaren 2017ko irailaren 8ko Ebazpena.

Resultando que con fecha 29 de septiembre de 2017 se publicó en el BOPV la Resolución de 8 de septiembre de 2017, del director general de HABE, por la que se regula la concesión de ayudas económicas a los euskaltegis privados y centros homologados de autoaprendizaje por los cursos de euskera correspondientes al curso 2017-2018.

Aipatu Ebazpenaren 7.4 artikuluak dioenez, diru-laguntzak esleitzen dituen ebazpenaren berri onuradun bakoitzari emateaz gain, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko dira emandako diru-laguntzak eta horien onuradunak.

Resultando que, de conformidad con el artículo 7.4 de la citada Resolución, sin perjuicio de la comunicación individualizada de la resolución a las entidades interesadas, se harán públicas las subvenciones otorgadas y entidades beneficiarias de las mismas mediante su inserción en el Boletín Oficial del País Vasco.

Horiek horrela izanda, honako hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– HABEren zuzendari nagusiaren 2017ko irailaren 8ko Ebazpenaren babesean esleitutako diru-laguntzak eta haien onuradunak argitara ematea. Zerrenda ebazpenari atxikitako eranskinean dago.

Primero.– Hacer pública, según figura en el Anexo adjunto, la relación de las ayudas adjudicadas y entidades beneficiarias de la Resolución de 8 de septiembre de 2017.

Bigarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadila agintzea, jendeak horren berri izan dezan.

Segundo.– Ordenar la publicación de la presente Resolución, para su general conocimiento en el Boletín Oficial del País Vasco.

Donostia, 2018ko maiatzaren 18a.

HABEko zuzendaria,

JOKIN AZKUE ARRASTOA.

En San Sebastián, a 18 de mayo de 2018.

El Director de HABE,

JOKIN AZKUE ARRASTOA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, auzolana