Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

37. zk., 2018ko otsailaren 21a, asteazkena

N.º 37, miércoles 21 de febrero de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
945
945

EBAZPENA, 2017ko abenduaren 29koa, Hizkuntza Politikarako sailburuordearena, Lanhitz deialdiari dagozkion 2017ko diru-laguntzak esleitzen dituena.

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2017, de la Viceconsejera de Política Lingüística, por la que se conceden las ayudas correspondientes a la convocatoria Lanhitz de 2017.

2017ko uztailaren 17an argitaratu zen EHAAn (135. zk., 3589. zk.) Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak 2017ko ekainaren 27an emandako Agindua. Horren bidez, entitate pribatuek Euskal Autonomia Erkidegoan dituzten lantokietan, 2017an, euskararen erabilera eta presentzia areagotzeko diru-laguntzak ematea arautzen da (Lanhitz deialdia). Aginduak finkatutakoari jarraituz eta, aldi berean, Balorazio Batzordeak eginiko proposamenak gogoan izanik, honako hau

En el BOPV del 17 de julio de 2017 (n.º 135, n.º 3589) se publicó la Orden de 27 de junio de 2017 del Consejero de Cultura y Política Lingüística por la que se regula la convocatoria destinada a fomentar el uso y la presencia del euskera en los centros de trabajo de entidades del sector privado ubicados en la Comunidad Autónoma Vasca, durante el año 2017 (Lanhitz). De acuerdo con dicha Orden y, al mismo tiempo, tomando en consideración la propuesta emitida por la Comisión de Valoración,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Ebazpen honetako I. eranskinean jasotzen diren entitateak baztertutzat jotzea, eranskinean bertan jasotzen diren arrazoiengatik.

Artículo 1.– Desestimar las solicitudes recogidas en el Anexo I de la presente Resolución, por los motivos recogidos en el mismo anexo.

2. artikulua.– Ebazpen honetako II. eranskinean jasotako entitateei diru-laguntza ematea, bertan zehazten diren zenbatekoengatik.

Artículo 2.– Conceder subvención a todas aquellas entidades recogidas en el Anexo II de la presente Resolución por los importes que en el mismo se detallan.

3. artikulua.– Ebazpen honetako III. eranskinean jasotzen diren entitateei diru-laguntzarik ez agintzea, eranskinean bertan jasotzen diren arrazoiengatik.

Artículo 3.– No ordenar subvención alguna a las entidades recogidas en el Anexo III de la presente Resolución, por los motivos recogidos en el mismo anexo.

4. artikulua.– Interesdunei ebazpen honen berri ematea.

Artículo 4.– Notificárselo a las entidades interesadas.

5. artikulua.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea herritar orok jakin dezan.

Artículo 5.– Publicar esta resolución en el Boletín Oficial del País Vasco para general conocimiento.

6. artikulua.– Laguntza-eskatzaileren bat emandako ebazpenarekin ados ez badago eta gora jotzeko errekurtsoa jarri nahi badu, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik hasita hilabeteko epean gorako errekurtsoa egiteko aukera izango du Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren aurrean.

Artículo 6.– Si alguna de las entidades solicitantes de la subvención no estuviera de acuerdo con la resolución adoptada y quisiera recurrirla, dispondrá de un plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su notificación para interponer recurso de alzada ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística.

Vitoria-Gasteiz, 2017ko abenduaren 29a.

Hizkuntza Politikarako sailburuordea,

MIREN DOBARAN URRUTIA.

En Vitoria-Gasteiz, a 29 de diciembre de 2017.

La Viceconsejera de Política Lingüística,

MIREN DOBARAN URRUTIA.

I. ERANSKINA
ANEXO I
ONARTU EZ DIREN EDO ATZERA EGIN DUTEN ESKABIDEAK
SOLICITUDES DENEGADAS O DESISTIDAS
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
II. ERANSKINA
ANEXO II
DIRU-LAGUNTZA JASOKO DUTEN ENTITATEAK
SOLICITUDES QUE RECIBIRÁN SUBVENCIÓN
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
III. ERANSKINA
ANEXO III
DIRU LAGUNTZARIK GABE UTZITAKO EGITASMOAK
PROYECTOS NO SUBVENCIONADOS
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, auzolana