Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

10. zk., 2018ko urtarrilaren 15a, astelehena

N.º 10, lunes 15 de enero de 2018


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
180
180

EBAZPENA, 2017ko abenduaren 12koa, Hizkuntza Politikarako sailburuordearena, «Euskara Ingurune Digitalean» deialdiari dagozkion 2017ko diru-laguntzak esleitzen dituena.

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2017, de la Viceconsejera de Política Lingüística, por la que se adjudican las subvenciones correspondientes al año 2017 en el marco de la convocatoria «Euskera en el Entorno Digital».

Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak 2017ko maiatzaren 16an emandako Aginduan Ingurune Digitalean euskara sustatu, garatu edota normalizatzeko diru-laguntzei buruz finkatutakoari jarraituz (EHAA, 2017ko maiatzaren 24koa, 97. zk.), eta, aldi berean, Balorazio-batzordeak eginiko proposamenak gogoan izanik, honako hau

De conformidad con lo establecido en la Orden, de 16 de mayo de 2017, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se regula la concesión de subvenciones para el año 2017 para los proyectos destinados a la promoción, difusión y/o normalización del euskera en el entorno digital (BOPV, de 24 de mayo de 2017, n.º 97) y vista la propuesta de la Comisión de Valoración,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Atzera egindakotzat jotzea I. eranskinean zehazten diren eskabideak.

Artículo 1.– Declarar desistidas las solicitudes detalladas en el Anexo I.

2. artikulua.– Goian adierazitako aginduan finkatutako baldintzetako bat ez betetzeagatik II. eranskinean zehazten diren egitasmoak bazterrean uztea.

Artículo 2.– Excluir a aquellos proyectos que no reúnen alguno de los requisitos exigidos en la Orden citada (Anexo II).

3. artikulua.– Goian adierazitako aginduan finkatutako baldintzak bete eta, aldi berean, 70 puntu edo gehiago lortu dituzten egitasmoak diruz laguntzea (III. eranskina).

Artículo 3.– Subvencionar aquellos proyectos que, cumpliendo los requisitos exigidos en la Orden citada, han obtenido 70 o más puntos (Anexo III)

4. artikulua.– Goian adierazitako aginduan finkatutako baldintzak bete arren, 70 puntu baino gutxiago lortu duten egitasmoak diru-laguntzarik gabe uztea (IV. eranskina).

Artículo 4.–. No subvencionar aquellos proyectos que, pese a cumplir los requisitos exigidos en la Orden citada, han obtenido menos de 70 puntos (Anexo IV).

5. artikulua.– Interesdunei ebazpen honen berri ematea.

Artículo 5.– Notificar a las entidades interesadas la presente Resolución.

6. artikulua.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea herritar orok jakin dezan.

Artículo 6.– Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco para su general conocimiento.

7. artikulua.– Laguntza-eskatzaileren bat hartutako ebazpenarekin ados ez bada eta gora jo nahi badu, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango du Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren aurrean, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik hasita.

Artículo 7.– Si alguna entidad solicitante no estuviera de acuerdo con la Resolución adoptada y acordase recurrir, podrá presentar recurso de alzada ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística, en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la notificación de la presente Resolución.

Vitoria-Gasteiz, 2017ko abenduaren 12a.

Hizkuntza Politikarako sailburuordea,

MIREN DOBARAN URRUTIA.

I. ERANSKINA
Atzera egin duten egitasmoak
(Ikus .PDF)
II. ERANSKINA
Deialdiak finkatutako baldintzetako bat ez betetzeagatik bazterrean utzitako egitasmoak.
(Ikus .PDF)
III. ERANSKINA
Diruz lagundutako egitasmoak
(Ikus .PDF)
IV. ERANSKINA
70 puntu baino gutxiago lortu duten egitasmoak
(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

En Vitoria-Gasteiz, a 12 de diciembre de 2017.

La Viceconsejera de Política Lingüística,

MIREN DOBARAN URRUTIA.

ANEXO I
Proyectos desistidos
(Véase el .PDF)
ANEXO II
Proyectos excluidos por no cumplir alguno de los requisitos establecidos en la convocatoria
(Véase el .PDF)
ANEXO III
Proyectos subvencionados
(Véase el .PDF)
ANEXO IV
Proyectos que han obtenido menos de 70 puntos
(Véase el .PDF)

Análisis documental

Euskadi, auzolana