Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

202. zk., 2017ko urriaren 23a, astelehena

N.º 202, lunes 23 de octubre de 2017


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
5076
5076

EBAZPENA, 2017ko urriaren 5ekoa, Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren zuzendariarena, Euskadiko kirol federazioen 2017ko kirol programetarako bigarren ordainketa egokitzen duena.

RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2017, del Director de Actividad Física y Deporte, por la que se reajusta el segundo pago de las subvenciones para los programas deportivos de las federaciones deportivas vascas para el año 2017.

AURREKARIAK
ANTECEDENTES

1.– Euskadiko kirol federazioen 2017ko kirol programetarako aurkeztutako diru-laguntza eskaerak 2017ko maiatzaren 12an ebatzi zituen Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren zuzendariaren ebazpenak.

1.– El 12 de mayo de 2017, por Resolución del Director de Actividad Física y Deporte se resolvieron las solicitudes de subvenciones para los programas deportivos de las federaciones vascas para el año 2017.

2.– 2.450.000 euro banatzeko zeudela ebatzi zuen ebazpenak, Euskal Autonomia Erkidegoko 2017. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen apirilaren 11ko 2/2017 Legean agertzen denez. Baina kopurua 2.350.000 euro izan beharko litzateke, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2016ko abenduaren 20ko Aginduaren 4. artikuluak ebatzi zuenez.

2.– Dicha resolución estableció la cantidad de 2.450.000 euros a repartir, tal y como consta en la Ley 2/2017, de 11 de abril, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2017, cuando ésta debía de ser 2.350.000 euros, tal y como establece la Orden de 26 de diciembre de 2016 del Consejero de Cultura y Política lingüística, publicada el 30 de diciembre de 2016, en su artículo 4.

3.– Banatzeko kopurua 2.350.000 eurokoa da; beraz, federazioek jaso behar duten bigarren ordainketa egokitu behar izango da.

3.– La cantidad total a repartir es de 2.350.000 euros, por lo que se procede a reajustar las cantidades a percibir por las Federaciones.

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Federazioek jasoko duten bigarren ordainketaren kopurua moldatzea, banatzeko kopurua zuzendu eta gero.

Primero.– Reajustar las cantidades a percibir en el segundo pago por las Federaciones, tras corregir la cantidad total a repartir, quedando tal y como consta en el siguiente anexo.

Bigarrena.– Honako Ebazpen hau interesdun bakoitzari jakinaraziko zaio.

Segundo.– La presente Resolución será comunicada individualmente a todas las interesadas.

Hirugarrena.– Diru-laguntza guztiak eta onuradunak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu beharko dira.

Tercero.– El total de las subvenciones y las beneficiarias deberán publicarse en el Boletín Oficial del País Vasco.

Ebaki honek ez du administrazio-bidea amaitzen eta, horrenbestez, badago gorako errekurtsoa aurkezterik Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren aurrean, erabakia jasotzen den hurrengo egunetik hasi eta hilabeteko apean, hala adierazten baitu Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Cultura y Política Lingüística, en el plazo de un mes a contar desde el siguiente a su recepción, de conformidad a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Vitoria-Gasteiz, 2017ko urriaren 5a.

Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren zuzendaria,

JON REDONDO LERTXUNDI.

(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

En Vitoria-Gasteiz, a 5 de octubre de 2017.

El Director de Actividad Física y Deporte,

JON REDONDO LERTXUNDI.

(Véase el .PDF)

Análisis documental

Euskadi, auzolana