Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

89. zk., 2017ko maiatzaren 12a, ostirala

N.º 89, viernes 12 de mayo de 2017


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
2374
2374

EBAZPENA, 2017ko apirilaren 25ekoa, HABEko zuzendariarena, euskaltegi pribatu eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuei 2016-2017 ikasturterako euskara-ikastaroengatik esleitutako diru-laguntzak argitara ematen dituena.

RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2017, del Director de HABE, por la que se publica la concesión de ayudas a los euskaltegis privados y centros homologados de autoaprendizaje por los cursos de euskera correspondientes al curso 2016-2017.

2016ko urriaren 3ko EHAAn argitara eman zen HABEko zuzendariaren 2016ko irailaren 8ko Ebazpena, euskaltegi pribatu eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuei 2016-2017 ikasturteko euskara-ikastaroengatik esleituko zaizkien diru-laguntzak arautzen dituena.

Resultando que con fecha 3 de octubre de 2016 se publicó en el BOPV la Resolución de 8 de septiembre de 2016, del Director de HABE, por la que se regula la concesión de ayudas económicas a los euskaltegis privados y centros homologados de autoaprendizaje por los cursos de euskera correspondientes al curso 2016-2017.

Aipatu ebazpenaren 7.3 artikuluak dioenez, diru-laguntzak esleitzen dituen ebazpenaren berri onuradun bakoitzari emateaz gain, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko dira emandako diru-laguntzak eta horien onuradunak.

Resultando que, de conformidad con el artículo 7.3 de la citada Resolución, sin perjuicio de la comunicación individualizada de la resolución a las entidades interesadas, se harán públicas las subvenciones otorgadas y entidades beneficiarias de las mismas mediante su inserción en el Boletín Oficial del País Vasco.

Horiek horrela izanda, honako hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– HABEko zuzendariaren 2016ko irailaren 8ko Ebazpenaren babesean esleitutako diru-laguntzak eta haien onuradunak argitara ematea. Zerrenda ebazpenari atxikitako eranskinean dago.

Primero.– Hacer pública, según figura en el Anexo adjunto, la relación de las ayudas adjudicadas y entidades beneficiarias de la Resolución de 8 de septiembre de 2016.

Bigarrena.– Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara dadila agintzea, jendeak horren berri izan dezan.

Segundo.– Ordenar la publicación de la presente Resolución, para su general conocimiento en el Boletín Oficial del País Vasco.

Donostia, 2017ko apirilaren 25a.

HABEko zuzendaria,

JOKIN AZKUE ARRASTOA.

(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

En San Sebastián, a 25 de abril de 2017.

El Director de HABE,

JOKIN AZKUE ARRASTOA.

(Véase el .PDF)

Análisis documental

Euskadi, auzolana