Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

4. zk., 2009ko urtarrilaren 7a, asteazkena

N.º 4, miércoles 7 de enero de 2009


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Agintariak eta Langileria

Autoridades y Personal

Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa
43
43

ERABAKIA, Arbitraje Batzordeko kidea izendatzeari buruzkoa.

ACUERDO relativo a la designación de vocal de la Comisión Arbitral.

Diputatuen Kontseiluak, gaurko batzarraldian, ondorengo erabakia hartu du:

El Consejo de Diputados, en sesión del día de hoy, ha adoptado el siguiente acuerdo:

«Diputatuen Kontseiluak, 2002ko azaroaren 26ko bileran, Jose Manuel Castells Artetxe jauna izendatu zuen Arbitraje Batzordeko kide Gipuzkoako Foru Aldundiaren ordezkaritzan.

«El Consejo de Diputados, en su sesión de 26 de noviembre de 2002, designó a don José Manuel Castells Arteche, miembro de la Comisión Arbitral en representación de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Eusko Legebiltzarrak Arbitraje Batzordea arautzeko ekainaren 30ean emandako 13/1994 Legean aurreikusitakoa kontuan hartuz, izendapen hori, eta gainerako kideena ere, amaitu egiten da abenduaren 26an eta, hortaz, berriro izendatu behar da.

De conformidad con lo previsto en la Ley 13/1994, de 30 de junio del Parlamento Vasco reguladora de la Comisión Arbitral dicha designación, como la del resto de sus miembros, expira el próximo día 26 de diciembre, por lo que se debe proceder nuevamente a su designación.

Hori guztia kontuan edukiz, Batzar Nagusiei aurretik informazio kontsulta egin ondoren, Diputatuen Kontseiluak, diputatu nagusiaren proposamenez,

Por todo lo expuesto, y previa consulta informativa a las Juntas Generales, el Consejo de Diputados a propuesta del Diputado General,

ERABAKI DU:

ACUERDA:

Izendatzea Jose Manuel Castells Artetxe jauna Arbitraje Batzordeko kide Gipuzkoako Foru Aldundiaren ordezkaritzan, izendapen horrek ondorioak 2008ko abenduaren 26tik aurrera izango dituelarik.»

Designar a don José Manuel Castells Arteche, miembro de la Comisión Arbitral en representación de esta Diputación Foral de Gipuzkoa, teniendo efecto dicha designación a partir del día 26 de diciembre de 2008.»

Donostia-San Sebastián, 2008ko abenduaren 16a.

Donostia-San Sebastián, a 16 de diciembre de 2008.

Araugintzako zuzendari nagusia,

El Director General de Régimen Jurídico,

LUIS ELICEGUI MENDIZABAL.

LUIS ELICEGUI MENDIZABAL.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, auzolana