Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

194. zk., 2021eko irailaren 28a, asteartea


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

Oposaketak eta lehiaketak

ARARTEKOA
4933

EBAZPENA, 2021eko irailaren 15ekoa, Arartekoarena. Honen bitartez, teknikari bat hautatzeko prozedura iragartzen da, Segurtasun arloko arduradun izateko.

Arartekoaren zerbitzuko langileen atxikipena arautzen duen araudian ezarritakoaren arabera (Arartekoa sortu eta arautzeko otsailaren 27ko 3/1985 Legearen 38. etik 40. era bitarteko artikuluak, Ararteko erakundearen antolaketa eta funtzionamenduaren araudiaren 30. artikulua eta ezarri beharreko gainerako arauak), arartekoak aske izendatuko ditu bere zereginak betetzeko beharrezkoak diren aholkulariak eta konfiantzako langileak, merezimendu eta gaitasun irizpideei jarraiki. Langile horiek aldi baterakoak dira.

Aipatutako araudia betez, Arartekoak prozedura bat iragartzen du hautagaien egokitasuna ebaluatzeko. Ondoren, arartekoak deialdi honen xede den arloko teknikari arduraduna izendatuko du.

Hona hemen deialdiaren oinarriak:

OINARRIAK

Lehenengoa.– Iragarritako lanpostuaren profila.

Deialdi honen bidez, teknikari bat hautatu nahi da, Segurtasun arloaz arduratzeko.

Deialdi honek eskatzen duen espezializazio maila kontuan hartuta, hautatutako pertsonak esperientzia egiaztagarria izan beharko du deitutako lanpostuari dagozkion antzeko eginkizun juridikoetan, administrazio-antolamendu orokorra eta zuzenbide publikoa ondo ezagutzeaz gain.

Kategoria horretarako ezarrita dagoen ordainsaria, erakundearen aurrekontuan zehaztuta dago. Arartekoaren webean kontsulta daiteke: www.ararteko.eus

Bigarrena.– Betekizunak.

Deialdi honetan parte hartu ahal izateko, interesdunek Zuzenbidean lizentziatura edo gradua dutela egiaztatzen duen unibertsitate-titulua izan beharko dute eskabideak aurkezteko epea amaitzen denerako, eta gutxienez bost urteko esperientzia izatea deitutako lanpostuari dagozkion antzeko eginkizun juridikoetan.

Era berean, euskararen ezagutza egiaztatu beharko du, Hizkuntzen Europako Erreferentzia Esparru Bateratuaren C1 maila, gutxienez.

Hirugarrena.– Merezimenduak.

Merezimenduak frogen bitartez egiaztatu beharko dituzte parte-hartzaileek. Oro har, merezimendu hauek hartuko dira kontuan:

1.– Titulu akademikoak.

2.– Administrazioan egindako ibilbidea: zer lanpostu bete dituzten administrazio publikoetan.

3.– Lanbide jarduera.

4.– Prestakuntza-ikastaroak.

5.– Euskararen ezagutza (C2 maila). Ingelesa eta Europar Batasuneko beste hizkuntza ofizial batzuk jakitea.

Balorazio Batzordeak zenbait irizpide ezarriko ditu merezimendu horiek baloratzeko. Bai aurrez izandako eskarmentuarekin, bai prestakuntzarekin lotutako merezimenduek zerikusia izan beharko dute bete beharreko eginkizunekin.

Egiaztatzeko eta ondoren baloratzeko ondorioetarako, euskararen eta gainontzeko hizkuntza ofizialen ezagutzari dagokionez, Batzordeak kontuan izango ditu soilik baliokidetzat hartutako titulu eta ziurtagiriak, baldin eta uztailaren 4ko 187/2017 Dekretuaren araberakoak badira (dekretu horren bidez aldatu egiten da Euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliozkotzeko eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Esparru Bateratuaren mailekin parekatzeko Dekretua) edo ekainaren 30eko 117/2015 Dekretuan (Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren erakunde autonomoetako lanpostuen hautatze- eta hornitze-prozesuetako hizkuntza-titulu eta -ziurtagirien baliokidetasunari buruzkoa) jasotakoekin bat baldin badatoz.

Laugarrena.– Eskabideak.

Deialdi honetan parte hartzeko eskabideak, ebazpen honekin batera erantsitako ereduaren arabera, Arartekoaren erregistroan aurkeztuko dira (Vitoria-Gasteizko Prado kaleko 9. zenbakian), edo, bestela, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legeak 16. artikuluan xedatutako moduan, 15 egun balioduneko epean, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Parte hartzeko eskaerari honako hauek erantsiko zaizkio:

1.– Nortasun agiri nazionalaren fotokopia edo, bestela, atzerritarraren identifikazio zenbakiarena, pasaportearena edo agiri baliokidearena.

2.– Prozesuan parte hartzeko aukera ematen duen unibertsitate-tituluaren fotokopia.

3.– Esperientzia egiaztatzeko dokumentazioa, administrazio publikoen alorrean, eta kasuan-kasuan, lan-jarduerari dagokiona, baita euskararen ezagutza egiaztatzeko dokumentazioa ere.

4.– Curriculum-memoria; bertan adieraziko dira egokitzat jotzen diren inguruabar eta kontu guztiak, batik bat adierazitako merezimenduak.

Bosgarrena.– Balorazio Batzordea.

Arartekoak izendatuko du hautapen-prozesuko Balorazio Batzordea, eta honako kide hauek izango ditu:

Batzordeburua:

• Ondokoa.

Batzordekideak:

• Idazkari nagusia.

• Segurtasun alorreko teknikari arduraduna.

• Euskal Herriko Unibertsitateko Zuzenbide Fakultateko ordezkari bat.

• Polizia eta Larrialdien Euskal Akademiako ordezkari bat.

Batzordeak idazkari-lanak egingo dituen kide bat izendatuko du batzordekideen artean.

Arartekoak, hala badagokio, ordezko batzordekideak izendatuko ditu, eta horiek titularrak ordezkatuko dituzte, baldin eta haiek arrazoi bidez zeregin horri uko egiten badiote, edo eginkizun hori betetzerik ez badaukate.

Batzordekide gehienak bertan ez badaude, ezingo da batzordea osatu, ezta jardun ere. Berdinketarik badago, batzordeburuak izango du kalitateko botoa.

Seigarrena.– Hautapen-prozesua.

Eskabideak aurkezteko epea amaitutakoan, Balorazio Batzordeak erabakiko du eskatzaileak hautapen-prozedurako onartu ala baztertuko dituen.

Arartekoaren webgunean (www.ararteko.eus) argitaratuko da onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda onesteko erabakia, baita prozedura honi buruz ondoren egiten diren komunikazio guztiak ere.

Argitaratzen diren jakinarazpen orotan, nortasun agiri nazionalaren, atzerritarraren identifikazio zenbakiaren, pasaportearen edo agiri baliokidearen zenbaki osoa bakarrik erabiliko da interesdunak identifikatzeko.

Hasieran baztertutako eskatzaileek hamar egun baliodun izango dituzte balizko zuzenketak edo alegazioak egiteko.

Ondoren, Balorazio Batzordeak erabakiko du eskatzaileak behin betiko onartu ala baztertu, eta lehen hautaketa egingo du, hautagai bakoitzak egiaztatutako merezimenduak baloratuz.

Balorazio Batzordeak hautagai guztiei edo haietako batzuei deitu ahal izango die banakako elkarrizketak egiteko, eta, hala, hautagaien ezagupenetatik eta lan-eskarmentutik, lanpostuko eginkizunak betetzeko zer gaitasun dituzten ondorioztatu ahal izateko. Elkarrizketa horietan, beharrezkotzat jotzen bada, berariazko proba idatzi bat egin dadin eskatu ahal izango da, bete beharreko lanarekin lotutakoa.

Merezimenduak baloratu eta, hala badagokio, banakako elkarrizketak eta probak egin ondoren, Balorazio Batzordeak arartekoari proposamena egingo dio, eta hurrenkeran adieraziko ditu iragarri den lanpostua betetzeko egokientzat jotzen dituen pertsonak.

Baldintza egokiak betetzen dituen hautagairik ez dagoela irizten bazaio, lanpostua bete gabetzat jo dadin proposatu ahal izango du Balorazio Batzordeak.

Zazpigarrena.– Izendapena.

Balorazio Batzordeak proposatutako pertsonetatik, arartekoak libreki izendatuko du hautatutako pertsona. Arartekoak, proposatutako hautagaien egokitasuna baloratzeko, beharrezkotzat jotzen dituen elkarrizketak egingo ditu.

Hilabeteko epean hasi beharko du lanean iragarritako lanpostuan, deialdi hau ebatziko duen Arartekoaren erabakia jakinarazten zaion egunetik aurrera.

Izendatutako pertsona behin-behineko langilea izango da, eta Langileen Estatutuan eta Legebiltzarreko Administrazioaren Araubide Juridikoan Eusko Legebiltzarreko behin-behineko langileentzat ezarritako araubidea ezarriko zaio.

Berehala lanpostua utzi beharko du Eusko Legebiltzarrak izendatutako ararteko berriak kargua hartzen duenean.

Arartekoaren zerbitzura funtzionario bat lanean hasten denean, zerbitzu bereziko egoeran geratuko da bere jatorrizko administrazioari dagokionez.

Zortzigarrena.– Datu pertsonalak.

Parte-hartzaileek ematen dituzten datu pertsonalak beraien hautagaitza iragarritako hautapen-prozeduran sartzeko bakarrik erabiliko dira.

Datuak helburu jakin baterako biltzen dira; horregatik, helburu hori betetzeko behar den denboran gordeko dira, baita xede horren eta datuen tratamenduaren ondorioz sor daitezkeen erantzukizunak argitzeko ere. Gainera, artxibategiei eta dokumentazioari buruzko araudian ezarritako epeetan gordeko dira.

Interesdunek informazio gehigarria eskatu ahal izango dute, eta, kasuaren arabera, datuak ikusi, zuzendu edo ezerezteko eskubidea baliatu ahal izango dute, edo datuak tratatzeari aurka egiteko, tratamendua mugatzeko edo datuak transferitzeko eskubidea, Datuak Babesteko ordezkariari helbide honetara idazki bat bidaliz: lopd@ararteko.eus

Orobat, Datuak Babesteko Euskal Bulegora jo ahal izango dute, beraien datuak babes ditzaten eskatu nahi badute.

Eranskinean agertzen den parte hartzeko eskabidea sinatzen badute, parte-hartzaileek espresuki eta argiro baimena emango diote Arartekoari beraien curriculumari buruzko datu pertsonalak tratatzeko, lehen aipaturiko helburua lortzeko asmoz.

Bederatzigarrena.– Inpugnazioak.

Balorazio Batzordearen ebazpenei Ararteko erakundean aurka egin ahal izango zaie, hamar egun balioduneko epean, horiek argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko irailaren 15a.

Arartekoa,

MANUEL LEZERTUA RODRÍGUEZ.

(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

Euskadi, auzolana