Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

187. zk., 2013ko urriaren 1a, asteartea


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

INDARGABETUTAKO XEDAPENA

XEDAPEN OROKORRAK

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA
4131

AGINDUA, 2013ko irailaren 17koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuarena, Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakunde Autonomiadunak (HABE) eskaintzen dituen zerbitzuen eta betetzen dituen jardueren prezio publikoak finkatzen dituena.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Tasa eta Prezio Publikoei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen irailaren 11ko 1/2007 Legegintzako Dekretuaren 33. artikuluak ematen dizkidan ahalmenen indarrez, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak prezio publikoen bidez ordain daitezkeen zerbitzu eta jarduerak zehazten dituen uztailaren 30eko 397/2013 Dekretuaren arabera eta Ogasun eta Finantza Sailak espediente horren aldeko irizpena eman duela kontuan hartuta, honako hau

XEDATZEN DUT:

1. artikulua.– HABE erakunde autonomiadunak eskainitako zerbitzuengatiko eta berak egindako ondasun eta jarduerengatiko salneurri publikoen zenbatekoa ezartzea.

2. artikulua.– Argitalpen eta material didaktikoen salmenta, paperean zein euskarri elektronikoan.

2.1.– HABE erakunde autonomiadunaren aldizkako argitalpenen urteko harpidetzen salneurriak, BEZaren % 4 barne, honako hauek dira:

(Ikus .PDF)

2.2.– HABE erakunde autonomiadunaren aldizkako argitalpenen ale solteen salneurriak, BEZaren % 4 barne, honako hauek dira:

(Ikus .PDF)

2.3.– Hona hemen HABE erakunde autonomiadunak paperean argitaratu dituen material didaktiko berrien salneurriak, BEZaren % 4 barne:

(Ikus .PDF)

3. artikulua.– Mintegi, kongresu, jardunaldi eta ikastaroetako matrikulak.

3.1.– HABEk euskara-irakasleentzako antolatzen dituen aurrez aurreko saioak zein modulu telematiko bidezko prestakuntza-jarduerei dagokien matrikularen zenbatekoa iraupenaren arabera ezarriko da.

(Ikus .PDF)

3.2.– Matrikularen salneurri horiek % 25eko igoera izango dute, bai bere berezitasunengatik EAEtik kanpoko irakaslea eskatzen duten irakaskuntza-jardueretan, honen joan-etorri, mantentze- eta egonaldi-gastuei aurre egin beharra baitago; edo baita bat-bateko itzulpen zerbitzua eskatzen dutenetan ere.

3.3.– Beste erakunde batzuekin elkarlanean antolatutako prestakuntza-jarduera zein ikastaroetan, matrikulak erakunde bakoitzak bere gain hartzen dituen gastuen arabera eta lehen azaldu diren salneurri publikoen proportzioan ezarriko dira.

3.4.– Beste erakundeek antolatutako prestakuntza-jarduera zein ikastaroetan HABEren zerbitzuak jaso nahi badira, 79,29 euro/orduko ordainduko da zerbitzu horiengatik.

4. artikulua.– Euskara irakasteko zerbitzuak.

Hizkuntza-trebakuntzarako ikastaroak eman, koordinatu eta jarraipena egiteagatik honako hauek izango dira salneurri publikoak:

a) Taldeak administrazio publikoetako langileenak direnean:

1.– Euskaltegi publikoak bere geletan emandako ikastaroak: 110,38 euro/taldeko/orduko.

2.– Euskaltegi publikoak administrazioaren lokaletan emandako ikastaroak: 101,19 euro/taldeko/orduko.

3.– Euskaltegi pribatuak bere geletan emandako ikastaroak: 78,27 euro/taldeko/orduko.

4.– Euskaltegi pribatuak administrazioaren lokaletan emandako ikastaroak: 71,75 euro/taldeko/orduko.

b) Barnetegiak:

1.– Ikasturtean zehar, barnetegian egiten diren astebeteko egonaldiei dagozkien prestakuntza zerbitzuak: 2.065,63 euro/taldeko/asteko.

2.– Administrazio publikoarenak ez diren euskaltegietan egiten diren egonaldi eta ostatuei dagozkien zerbitzuak:

– 12,16 euro/eguneko/mantenu erdia.

– 30,43 euro/eguneko/mantenu osoa.

3.– Barnetegian egindako prestakuntza-ikastaro, egonaldi eta ostatuei dagozkien zerbitzuak: 585,47 euro/taldeko/eguneko.

c) Administrazio publikoetako langileen taldeetan sartzen ez diren ikasleak:

1.– Ikastaroak euskaltegi publikoetan: 9,20 euro/ikasleko/orduko.

2.– Ikastaroak euskaltegi pribatuetan:

– Lurraldeetako hiriburuetan: 6,52 euro/ikasleko/orduko.

– Gainerako herrietan: 4,99 euro/ikasleko/orduko.

3.– Kurrikuluaren 4. mailako ikastaroaren matrikula:

– Euskaltegi publikoetan emandako ikastaroak: 3.040 euro/ikastaroko.

● Talde-saioak: 1.390 euro/ikastaroko.

● Tutoretza: 1.650 euro/ikastaroko.

– Euskaltegi pribatuetan emandako ikastaroak: 2.150 euro/ikastaroko.

● Talde saioak: 980 euro/ikastaroko.

● Tutoretza: 1.170 euro/ikastaroko.

d) Barnetegietan egiten diren ikastaroetako matrikulak:

– 2 edo 3 asteko (eta 90 orduko) ikastaroak: 1.030,89 euro/ikastaroko.

– 4 asteko edo hilabeteko (eta 120 orduko) ikastaroak: 1.391,69 euro/ikastaroko.

e) Hizkuntz trebakuntzarako ikastaroen koordinazio eta jarraipenei dagozkion zerbitzuak:

– Talde bereziak: 5,38 euro/taldeko/orduko.

– Ikasle solteak bestelako taldetan: 0,48 euro/ikasleko/orduko.

f) Eguneko/orduko bertaratzeari buruzko datuak.

– Tarifa: 1,88 euro/ikasleko hilean.

g) Autoikaskuntza-sistemak.

1.– Hizkuntza-prestakuntza lanpostuan bertan:

– Autoikaskuntza-sistemaren urteko lizentzia. Haren barruan izango dira: softwarea instalatzea eta eguneratzea, zerbitzu teknikoa, erabiltzeko argibideak, mailaketa-azterketak, pedagogia jarraipena eta tutoretza/aholkularitza saioak, urtean 8 hilabetez. Lizentziaren prezioa kontratatutako lizentzia-kopuruaren araberakoa izango da:

(Ikus .PDF)

Aipatu prezioak % 15ean igoko dira tutoretza/aholkularitza saioak urte osora hedatzen direnean.

Era berean, aipatu prezioak erdira murriztuko dira baimenak 6 hilabetetik beherako indarraldia duenean.

– Mintza-saioak.

● Lantokian osatutako taldeetan: 71,75 euro/orduko/taldeko.

● Autoikaskuntza-zentroan (astean ordubete, 8 hilabete): 474 euro/ikasleko.

● Telefono bidez (banaka, 20 minutu astean, 8 hilabete): 710 euro/ikasleko.

– Zerbitzu osagarriak.

● Lizentzia finkotik mugikorrerako edo interneterako aldaketa (instalazio packa barne): 133 euro/ikasleko.

● Ikasle-aldaketa (lizentzia beste ikasle bati pasatzea): 84 euro/ikasleko.

● Programaren erabilera, asistentzia eta aprobetxamenduaren hileroko txostena: 4,27 euro/txosteneko/ikasleko.

● Programaren erabileraren hileroko txostena: 1,50 euro/txosteneko/ikasleko.

Tutoreek zentroa kokatuta dagoen herritik kanpo dagoen lantokira mugitu beharra badute, joan-etorrietako gastuen ordainketak zerbitzuen ondoriozko kalteordainei buruzko ekainaren 13ko 121/2006 Dekretuaren araberakoak izango dira.

2.– Hizkuntza-prestakuntza irakastegietan:

Autoikaskuntza ikastaroko matrikula. Matrikulen prezioak ikastaroaren iraupenaren araberakoak izango dira:

(Ikus .PDF)

3.– Lotura-eskubideak:

Euskaltegien erregistroan inskribatu gabeko zentrotan HABEren autoikaskuntzarako ikas plataforma erabiltzeko urteko baimena.

– 1-20 erabiltzaile: 1.450 euro/urteko/zentroko.

– 21 eta 100 erabiltzaile bitartean: aurreko prezioari urteko 72,09 euro gehituko zaio 20tik gorako erabiltzaile bakoitzeko.

– 100 erabiltzaile baino gehiago: 100 erabiltzailetik gorakoek ez dute beste gehigarririk izango.

– Prezio publiko honetatik kanpo geratzen dira sarean instalatu ahal izateko plataforman egin beharreko egokitzapen-lanak, eta baita zerbitzuaren mantenu-gastuak ere.

5. artikulua.– Hautaketa eta hizkuntza ebaluaketako zerbitzuak.

Hona hemen Erakunde Autonomo honetako hautaketa eta hizkuntza ebaluaketako zerbitzuen prezioak:

5.1.– Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Kurrikuluaren mailaren bat egiaztatzeko azterketa eskubideak:

Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Kurrikuluaren mailaren bat egiaztatzeko azterketetarako sarrera-zerbitzuaren prezio publikoaren zenbatekoa 30 eurokoa da deialdiko.

5.2.– Teknikarien laguntza epaimahaietan parte hartzeko, frogak prestatzeko, aplikatzeko eta zuzentzeko: 54,65 euro/lanorduko (BEZ barne).

Horrez gain, teknikarien joan-etorrietako gastuen ordainketak zerbitzuen ondoriozko kalteordainei buruzko ekainaren 13ko 121/2006 Dekretuaren araberakoak izango dira.

5.3.– Euskararen ezagutza egiaztatzeko probetan entzumena ebaluatzeko entzungaiak hornitzea:

– HABEren entzungaien bankuari dagokion plataforma erabiltzeko urteko baimena: 42.940 euro/urteko.

– Entzumena ebaluatzeko erabilitako entzungai bakoitza: 376 euro.

– Entzumena ebaluatzeko erabilitako entzungai bakoitza eta lotutako galderak edo itemak: 537 euro.

6. artikulua.– Ordaintzeko baldintzak.

6.1.– Ordainketak dirutan egingo dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Tasa eta Prezio Publikoei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen irailaren 11ko 1/2007 Legegintzako Dekretuaren 21. artikuluak ezarritako bitartekoetako bat erabiliz:

– Legezko dirua.

– Txekea.

– Kreditu- edo zor-txartelak.

– Banku-transferentzia.

– Banku-helbideratzea.

– Ogasun eta Finantza Sailaren baimena duen beste edozein.

Ogasunean eskumena duen sailak baimena eman dezake aurreko paragrafoaren c), d) eta e) idatzi-zatietan adierazten diren ordainketa motetan telematika bidea erabil ahal izateko. Horretarako, teknika eta baliabide elektronikoak, informatikoak edo telematikoak erabiliz ordainketa egin ahal izateko beharrezko betekizun eta baldintzak arautuko dira.

6.2.– Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Kurrikuluaren mailaren bat egiaztatzeko azterketa-eskubideen kasuan, hautagaia matrikulatzen den unean, eta finantza-erakundearen bitartekaritza bidez, egingo da prezio publiko horren ordainketa.

6.3.– Prezio publikoen ordainketa eskura egin ahal izango da HABEren egoitzan (Vitoria-Gasteiz kalea 3, 6 – Donostia). Dagokion fakturako datatik aurrera hiru hilabeteko epea izango du interesdunak ordaintzeko, goian zehaztutako b), c), d) eta e) idatzi-zatietan adierazitako bideren bat erabiltzen denean.

AZKEN XEDAPENA

Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean.

Vitoria-Gasteiz, 2013ko irailaren 17a.

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburua,

CRISTINA URIARTE TOLEDO.


Azterketa dokumentala

Euskadi, auzolana