Eusko Jaurlaritzaren Egoitza Elektronikoa

Euskadi.eus

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

221. zk., 2008ko azaroaren 18a, asteartea


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

Bestelako Xedapenak

Ogasun eta Herri Administrazio Saila
6421

179/2008 DEKRETUA, urriaren 28koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko sailetako eta erakunde autonomoetako lanpostuen zerrendak onartu zituen dekretua aldatzen duena.

Urriaren 14ko 226/1997 Dekretuaren bidez karrerako funtzionarioentzat eta lan-kontratuko langileentzat gordetako lanpostuen zerrendak onartu ziren. Dekretu hori hainbat aldiz aldatu da.

Lanpostuen zerrendak administrazioko barne-egiturak antolatzeko baliabideak dira. Beraz, indarrean dauden prozeduren arabera izapidetu ondoren, aldeko txostena jaso duten aldaketak lanpostuen zerrendetan sartu behar dira aldian-aldian, Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 18. artikuluan agindutakoa betetzeko.

Ondorioz, Ogasun eta Herri Administrazio sailburuaren proposamenez, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2008ko urriaren 28an egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

XEDATU DUT:

Artikulu bakarra.- Zentro organiko batzuetako karrerako funtzionarioentzat gordetako lanpostuen zerrendetan egindako aldaketak onartzea. Aldaketa horiek dekretu honen I. eranskinean agertzen dira eta urriaren 14ko 226/1997 Dekretuaren bidez onartu ziren.

AZKEN XEDAPENA

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko da indarrean.

Vitoria-Gasteizen, 2008ko urriaren 28an.

Lehendakaria,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Ogasun eta Herri Administrazio sailburua,

IDOIA ZENARRUTZABEITIA BELDARRAIN.

ERANSKINA, URRIAREN 28KO 179/2008 DEKRETUARENA.

ANEXO AL DECRETO 179/2008, DE 28 DE OCTUBRE.

1. ERANSKINA. ALDAKETEN ZERRENDA

ANEXO 1. RELACIÓN DE MODIFICACIONES

Kode berria

Nuevo Código

Aldaketa Mota Lanpostua Lanpostuaren Izena Dotazioa Lanpostua Dotazioa

Tipo Modificación Puesto Denominación del Puesto Dotación Puesto Dotación

Sortu 510060 AHOLKULARI JURIDIKOA 186

Creación ASESOR/A JURÍDICO/A

Sortu 510090 INGURUMENEKO TEKNIKARIA 45

Creación TÉCNICO/A MEDIO AMBIENTE

Sortu 510090 INGURUMENEKO TEKNIKARIA 46

Creación TÉCNICO/A MEDIO AMBIENTE

Sortu 510180 LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOKO TEKNIKARIA 64

Creación TÉCNICO/A PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES

Sortu 510180 LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOKO TEKNIKARIA 65

Creación TÉCNICO/A PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES

Sortu 510180 LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOKO TEKNIKARIA 66

Creación TÉCNICO/A PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES

Sortu 510180 LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOKO TEKNIKARIA 67

Creación TÉCNICO/A PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES

Sortu 510180 LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOKO TEKNIKARIA 68

Creación TÉCNICO/A PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES

Sortu 510180 LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOKO TEKNIKARIA 69

Creación TÉCNICO/A PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES

Sortu 510180 LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOKO TEKNIKARIA 70

Creación TÉCNICO/A PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES

Sortu 510180 LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOKO TEKNIKARIA 71

Creación TÉCNICO/A PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES

Kode berria

Nuevo Código

Aldaketa Mota Lanpostua Lanpostuaren Izena Dotazioa Lanpostua Dotazioa

Tipo Modificación Puesto Denominación del Puesto Dotación Puesto Dotación

Sortu 510180 LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOKO TEKNIKARIA 72

Creación TÉCNICO/A PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES

Sortu 510180 LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOKO TEKNIKARIA 73

Creación TÉCNICO/A PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES

Sortu 510180 LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOKO TEKNIKARIA 74

Creación TÉCNICO/A PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES

Sortu 510180 LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOKO TEKNIKARIA 75

Creación TÉCNICO/A PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES

Sortu 510730 GENEROAREN ARLOKO PROGRAMETAKO TEKNIKARIA 14

Creación TÉCNICO/A PROGRAMAS EN MATERIA DE GÉNERO

Sortu 511220 HILTEGIKO TEKNIKARIA 26

Creación TÉCNICO/A MATADERO

Sortu 520040 ADMINISTRARI OROKORRA 497

Creación ADMINISTRATIVO/A GENERAL

Sortu 530020 MANDATARIA-GIDARIA 33

Creación ORDENANZA-CONDUCCIÓN

Aldatu 510090 INGURUMENEKO TEKNIKARIA 8

Modificación TÉCNICO/A MEDIO AMBIENTE

Aldatu 511600 ESTATISTIKA-KUDEAKETAKO TEKNIKARIA 4

Modificación TÉCNICO/A GESTIÓN ESTADÍSTICA

Aldatu 520020 LAGUNTZAILE OROKORRA 228

Modificación AUXILIAR GENERAL

Aldatu 520020 LAGUNTZAILE OROKORRA 229

Modificación AUXILIAR GENERAL

Aldatu 520020 LAGUNTZAILE OROKORRA 230

Modificación AUXILIAR GENERAL

1. ERANSKINA. LANPOSTU - ZERRENDA

ANEXO 1. RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

Saila/Erakunde Autonomoa: INGURUMEN ETA LURRALDE ANTOLAMENDU 11

Departamento/Organismo Autónomo: MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Kudeaketa Atala: BIODIBERTSITATERAKO ETA INGURUMEN PARTAIDET. ZUZ. Egit.kodea. / Cód.Orgánico: 11130000

Centro Gestor: DIREC. DE BIODIVERSIDAD Y PARTICIPACION AMBIENTAL Eremua/Ámbito: 0 ZERB.NAGUSIAK / SERV.CENTRALES

Lan Bete ————Atxikipena————— Hizk Derr. Eza Dedik

Lanpostua Lanpostuaren Izena Mot Era ADM Tl Ki.Es.Au. D.O. Dotazioa B.O. Esk. Eguna Ber Erreg. La ntokia Oharrak

Tip Form —————Adscripcion———— Perf Fecha Con Régim.

Puesto Denominación del Puesto Pue Pro ADM Gr Cu.Es.Op. C.D. Dotación C.E. Ling Precept. Esp Dedic . Destino Observaciones

510060 AHOLKULARI JURIDIKOA N L.L. EAE A A01EU 25 186 III-C 4 2008/03 714 100% GERNIKA-LUMO

ASESOR/A JURÍDICO/A N C.T. CAE

EAE A A02EU010

CAE

510090 INGURUMENEKO TEKNIKARIA N L.L. EAE A A02EU002 25 8 III-B 3 2000/10 656 100% GERNIKA-LUMO

TÉCNICO/A MEDIO AMBIENTE N C.T. CAE

EAE A A02EU011 45 III-B 3 2008/03 656 100% GERNIKA-LUMO

CAE

EAE A A02EU015 46 III-B 3 2008/03 656 100% GERNIKA-LUMO

CAE

EAE A A02EU018

CAE

EAE A A02EU022

CAE

EAE A A02EU026

CAE

EAE A A02EU027

CAE

EAE A A02EU028

CAE

EAE A A02EU033

CAE

EAE A A02EU057

CAE

EAE A A02EU059

CAE

EAE B A04EU032

CAE

Lan Bete ————Atxikipena————— Hizk Derr. Eza Dedik

Lanpostua Lanpostuaren Izena Mot Era ADM Tl Ki.Es.Au. D.O. Dotazioa B.O. Esk. Eguna Ber Erreg. La ntokia Oharrak

Tip Form —————Adscripcion———— Perf Fecha Con Régim.

Puesto Denominación del Puesto Pue Pro ADM Gr Cu.Es.Op. C.D. Dotación C.E. Ling Precept. Esp Dedic . Destino Observaciones

EAE B A04EU039

CAE

EAE B A04EU040

CAE

EAE B A04EU041

CAE

EAE B A04EU048

CAE

EAE B A04EU049

CAE

EAE B A04EU050

CAE

EAE B A04EU051

CAE

EAE B A04EU052

CAE

520040 ADMINISTRARI OROKORRA N L.L. EAE C A05EU 18 497 VI-C 3 2008/03 100% GERNIKA-LUMO

ADMINISTRATIVO/A GENERAL N C.T. CAE

EAE D A07EU

CAE

530020 MANDATARIA-GIDARIA N L.L. EAE E A08EU 13 33 VIII-A 2 2008/03 656 100% GERNIKA-LUMO

ORDENANZA-CONDUCCIÓN N C.T. CAE

Saila/Erakunde Autonomoa: NEKAZARITZA, ARRANTZA ETA ELIKADURA 13

Departamento/Organismo Autónomo: AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Kudeaketa Atala: SAILBURUAREN KABINETEKO ZUZENDARITZA Egit.kodea. / Cód.Orgánico: 13010000

Centro Gestor: DIRECCION DEL GABINETE DEL CONSEJERO Eremua/Ámbito: 0 ZERB.NAGUSIAK / SERV.CENTRALES

Lan Bete ————Atxikipena————— Hizk Derr. Eza Dedik

Lanpostua Lanpostuaren Izena Mot Era ADM Tl Ki.Es.Au. D.O. Dotazioa B.O. Esk. Eguna Ber Erreg. La ntokia Oharrak

Tip Form —————Adscripcion———— Perf Fecha Con Régim.

Puesto Denominación del Puesto Pue Pro ADM Gr Cu.Es.Op. C.D. Dotación C.E. Ling Precept. Esp Dedic . Destino Observaciones

510730 GENEROAREN ARLOKO N L.L. EAE A A01EU 25 14 III-C 3 2008/02 168 100% VITORIA-GASTEIZ

PROGRAMETAKO TEKNIKARIA

TÉCNICO/A PROGRAMAS EN N C.T. CAE

MATERIA DE GÉNERO

EAE A A02EU007

CAE

EAE A A02EU014

CAE

EAE A A02EU047

CAE

EAE A A02EU063

CAE

EAE B A03EU

CAE

EAE B A04EU020

CAE

EAE B A04EU037

CAE

Kudeaketa Atala: NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZA ZUZENDARITZA Egit.kodea. / Cód.Orgánico: 13110000

Centro Gestor: DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA Eremua/Ámbito: 0 ZERB.NAGUSIAK / SERV.CENTRALES

Lan Bete ————Atxikipena————— Hizk Derr. Eza Dedik

Lanpostua Lanpostuaren Izena Mot Era ADM Tl Ki.Es.Au. D.O. Dotazioa B.O. Esk. Eguna Ber Erreg. La ntokia Oharrak

Tip Form —————Adscripcion———— Perf Fecha Con Régim.

Puesto Denominación del Puesto Pue Pro ADM Gr Cu.Es.Op. C.D. Dotación C.E. Ling Precept. Esp Dedic . Destino Observaciones

511220 HILTEGIKO TEKNIKARIA N L.L. EAE A A01EU 25 26 III-B 3 2008/03 731 100% VITORIA-GASTEIZ

TÉCNICO/A MATADERO N C.T. CAE

EAE A A02EU023

CAE

Saila/Erakunde Autonomoa: EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA 46

Departamento/Organismo Autónomo: EUSTAT - IVE

Kudeaketa Atala: ZUZENDARITZA NAGUSIA Egit.kodea. / Cód.Orgánico: 46010000

Centro Gestor: DIRECCION GENERAL Eremua/Ámbito: 0 ZERB.NAGUSIAK / SERV.CENTRALES

Lan Bete ————Atxikipena————— Hizk Derr. Eza Dedik

Lanpostua Lanpostuaren Izena Mot Era ADM Tl Ki.Es.Au. D.O. Dotazioa B.O. Esk. Eguna Ber Erreg. La ntokia Oharrak

Tip Form —————Adscripcion———— Perf Fecha Con Régim.

Puesto Denominación del Puesto Pue Pro ADM Gr Cu.Es.Op. C.D. Dotación C.E. Ling Precept. Esp Dedic . Destino Observaciones

511600 ESTATISTIKA-KUDEAKETAKO N L.L. EAE B A03EU 23 4 IV-C 2 1993/10 746 100% BILBAO

TEKNIKARIA

TÉCNICO/A GESTIÓN ESTADÍSTICA N C.T. CAE

EAE B A04EU031

CAE

520020 LAGUNTZAILE OROKORRA N L.L. EAE D A07EU 16 228 VII-B 2 1990/10 100% DONOSTIA-SAN SEBASTIAN

AUXILIAR GENERAL N C.T. CAE

229 VII-B 2 1990/10 100% DONOSTIA-SAN SEBASTIAN

230 VII-B 2 1999/10 100% BILBAO

Saila/Erakunde Autonomoa: OSALAN-LANEKO SEGURTASUN OSASUNERAKO EUSKAL ERAK. 48

Departamento/Organismo Autónomo: OSALAN-INSTITUTO VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES

Kudeaketa Atala: ARABAKO LURRALDE ZENTROA Egit.kodea. / Cód.Orgánico: 48014000

Centro Gestor: CENTRO TERRITORIAL ALAVA Eremua/Ámbito: 1 ARABA/ALAVA

Lan Bete ————Atxikipena————— Hizk Derr. Eza Dedik

Lanpostua Lanpostuaren Izena Mot Era ADM Tl Ki.Es.Au. D.O. Dotazioa B.O. Esk. Eguna Ber Erreg. La ntokia Oharrak

Tip Form —————Adscripcion———— Perf Fecha Con Régim.

Puesto Denominación del Puesto Pue Pro ADM Gr Cu.Es.Op. C.D. Dotación C.E. Ling Precept. Esp Dedic . Destino Observaciones

510180 LANEKO ARRISKUEN N L.L. EAE A A02EU007 25 64 III-B 3 2012/10 607 100% VITORIA-GASTEIZ

PREBENTZIOKO TEKNIKARIA

TÉCNICO/A PREVENCIÓN N C.T. CAE

RIESGOS LABORALES

EAE A A02EU014 65 III-B 3 607 100% VITORIA-GASTEIZ

CAE

EAE A A02EU020 66 III-B 3 607 100% VITORIA-GASTEIZ

CAE

EAE A A02EU024

CAE

EAE A A02EU028

CAE

EAE B A04EU005

CAE

EAE B A04EU018

CAE

EAE B A04EU032

CAE

EAE B A04EU039

CAE

EAE B A04EU040

CAE

EAE B A04EU041

CAE

EAE B A04EU053

CAE

EAE B A04EU054

CAE

EAE B A04EU055

CAE

EAE B A04EU056

CAE

EAE B A04EU057

CAE

Kudeaketa Atala: GIPUZKOAKO LURRALDE ZENTROA Egit.kodea. / Cód.Orgánico: 48015000

Centro Gestor: CENTRO TERRITORIAL GIPUZKOA Eremua/Ámbito: 2 GIPUZKOA

Lan Bete ————Atxikipena————— Hizk Derr. Eza Dedik

Lanpostua Lanpostuaren Izena Mot Era ADM Tl Ki.Es.Au. D.O. Dotazioa B.O. Esk. Eguna Ber Erreg. La ntokia Oharrak

Tip Form —————Adscripcion———— Perf Fecha Con Régim.

Puesto Denominación del Puesto Pue Pro ADM Gr Cu.Es.Op. C.D. Dotación C.E. Ling Precept. Esp Dedic . Destino Observaciones

510180 LANEKO ARRISKUEN N L.L. EAE A A02EU007 25 67 III-B 3 2012/10 607 100% DONOSTIA-SAN SEBASTIAN

PREBENTZIOKO TEKNIKARIA

TÉCNICO/A PREVENCIÓN RIESGOS N C.T. CAE

LABORALES

EAE A A02EU014 68 III-B 3 607 100% DONOSTIA-SAN SEBASTIAN

CAE

EAE A A02EU020 69 III-B 3 607 100% DONOSTIA-SAN SEBASTIAN

CAE

EAE A A02EU024 70 III-B 3 607 100% DONOSTIA-SAN SEBASTIAN

CAE

EAE A A02EU028

CAE

EAE B A04EU005

CAE

EAE B A04EU018

CAE

EAE B A04EU032

CAE

EAE B A04EU039

CAE

EAE B A04EU040

CAE

EAE B A04EU041

CAE

EAE B A04EU053

CAE

EAE B A04EU054

CAE

EAE B A04EU055

CAE

EAE B A04EU056

CAE

EAE B A04EU057

CAE

Kudeaketa Atala: BIZKAIAKO LURRALDE ZENTROA Egit.kodea. / Cód.Orgánico: 48016000

Centro Gestor: CENTRO TERRITORIAL BIZKAIA Eremua/Ámbito: 3 BIZKAIA

Lan Bete ————Atxikipena————— Hizk Derr. Eza Dedik

Lanpostua Lanpostuaren Izena Mot Era ADM Tl Ki.Es.Au. D.O. Dotazioa B.O. Esk. Eguna Ber Erreg. La ntokia Oharrak

Tip Form —————Adscripcion———— Perf Fecha Con Régim.

Puesto Denominación del Puesto Pue Pro ADM Gr Cu.Es.Op. C.D. Dotación C.E. Ling Precept. Esp Dedic . Destino Observaciones

510180 LANEKO ARRISKUEN N L.L. EAE A A02EU007 25 71 III-B 3 2012/10 607 100% BARAKALDO

PREBENTZIOKO TEKNIKARIA

TÉCNICO/A PREVENCIÓN N C.T. CAE

RIESGOS LABORALES

EAE A A02EU014 72 III-B 3 607 100% BARAKALDO

CAE

EAE A A02EU020 73 III-B 3 607 100% BARAKALDO

CAE

EAE A A02EU024 74 III-B 3 607 100% BARAKALDO

CAE

EAE A A02EU028 75 III-B 3 607 100% BARAKALDO

CAE

EAE B A04EU005

CAE

EAE B A04EU018

CAE

EAE B A04EU032

CAE

EAE B A04EU039

CAE

EAE B A04EU040

CAE

EAE B A04EU041

CAE

EAE B A04EU053

CAE

EAE B A04EU054

CAE

EAE B A04EU055

CAE

EAE B A04EU056

CAE

EAE B A04EU057

CAE

KIDEGOEI DAGOZKIEN GAKOEN AZALPENA

DESCRIPCIÓN DE LAS CLAVES CORRESPONDIENTES A CUERPOS

A01EU ADMINISTRAZIOKO GOI-MAILAKO KIDEGOA CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN

A02EU002 T.G.-M.K.AUKERA:BIOLOGIAN LIZENTZIATUA S.F. OPCIÓN: LIC.BIOLOGÍA

A02EU007 T.G.-M.K.AUKERA:SOZIOLOGIAN LIZENTZIATUA S.F. OPCIÓN: LIC.SOCIOLOGÍA

A02EU010 T.G.-M.K.AUKERA:ZUZENBIDEAN LIZENTZIATUA S.F. OPCIÓN: LIC.DERECHO

A02EU011 T.G.-M.K.AUKERA:FARMAZIAN LIZENTZIATUA S.F. OPCIÓN: LIC.FARMACIA

A02EU014 T.G.-M.K.AUKERA:PSIKOLOGIAN LIZENTZIATUA S.F. OPCIÓN: LIC.PSICOLOGÍA

A02EU015 T.G.-M.K.AUKERA:FISIKAN LIZENTZIATUA S.F. OPCIÓN: LIC.FÍSICA

A02EU018 T.G.-M.K.AUKERA:GEOLOGIAN LIZENTZIATUA S.F. OPCIÓN: LIC.GEOLOGÍA

A02EU020 T.G.-M.K.AUKERA:MEDIKUNTZAN LIZENTZIATUA S.F. OPCIÓN: LIC.MEDICINA

A02EU022 T.G.-M.K.AUKERA:KIMIKAN LIZENTZIATUA S.F. OPCIÓN: LIC.QUÍMICAS

A02EU023 T.G.-M.K.AUKERA:ALBAITARITZAN LIZENTZIATUA S.F. OPCIÓN: LIC.VETERINARIA

A02EU024 T.G.-M.K.AUKERA:ARKITEKTOA S.F. OPCIÓN: ARQUITECTURA

A02EU026 T.G.-M.K.AUKERA:NEKAZARITZA-INJINERUA S.F. OPCIÓN: INGENIERÍA AGRÓNOMA

A02EU027 T.G.-M.K.AUKERA:BIDE,UBIDE ETA PORTU INJINERUA S.F. OPCIÓN: INGENIERÍA DE CAMINOS,CANALES Y PUERTOS

A02EU028 T.G.-M.K.AUKERA:INDUSTRI - INJINERUA S.F. OPCIÓN: INGENIERÍA INDUSTRIAL

A02EU033 T.G.-M.K.AUKERA:MENDI - INJINERUA S.F. OPCIÓN: INGENIERÍA DE MONTES

A02EU047 T.G.-M.K.AUKERA:PEDAGOGIAN LIZENTZIATUA S.F. OPCIÓN: LIC.PEDAGOGÍA

A02EU057 T.G.-M.K.AUKERA:KIMIKA - INJINERUA S.F. OPCIÓN: INGENIERÍA QUÍMICA

A02EU059 T.G.-M.K.AUKERA:INGURUGIRO ZIENTZIETAN LIZ. S.F. OPCIÓN: LIC.CIENCIAS AMBIENTALES

A02EU063 T.G.-M.K.AUKERA:PSIKOPEDAGOGIAN LIZENTZIATUA S.F. OPCIÓN: LIC.PSICOPEDAGOGÍA

A03EU ADMINISTRAZIO-KUDEAKETAKO KIDEGOA CUERPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

A04EU005 E.-M.T.AUKERA:ARKITEKTO TEKNIKOA T.G.M. OPCIÓN: ARQUITECTURA TÉCNICA

A04EU018 E.-M.T.AUKERA:ERIZAINTZAN DIPLOMATUA T.G.M. OPCIÓN: DIPLOMATURA EN ENFERMERÍA

A04EU020 E.-M.T.AUKERA:GIZARTE-LANEAN DIPLOMATUA T.G.M. OPCIÓN: DIPLOMATURA EN TRABAJO SOCIAL

A04EU031 E.-M.T.ESKALA:ESTATISTIKARIA T.G.M.ESCALA:ESTADÍSTICA

A04EU032 E.-M.T.AUKERA:INDUSTRI INJINERU TEKNIK./KIMIKA ESP T.G.M. OPCIÓN: I.T.INDUST.,ESPEC.QUÍMICA INDUSTRIAL

A04EU037 E.-M.T.AUKERA:GIZARTE-HEZKUNTZAN DIPLOMATUA T.G.M. OPCIÓN: DIPLOMAURA EN EDUCACIÓN SOCIAL

A04EU039 E.-M.T.AUKERA:INDUSTRI-INJEN.TEK,ELEKTRIZITATE ESP T.G.M. OPCIÓN: I.T.INDUST.,ESPEC.ELECTRICIDAD

A04EU040 E.-M.T.AUKERA:INDUSTR-INJ.TEK,INDUSTR-ELEKTRON.ESP T.G.M. OPCIÓN: I.T.INDUST.,ESPEC.ELECTRÓNICA INDUST.

A04EU041 E.-M.T.AUKERA:INDUSTRI-INJEN. TEK., MEKANIKA ESP T.G.M. OPCIÓN: I.T.INDUST.,ESPEC.MECANICA

A04EU048 E.-M.T.AUKERA:OBRA PUB.I.T.,ERAIKUNTZA ZIBILETAN E T.G.M. OPCIÓN: I.T.OBRAS PÚBLICAS,E.CONSTRUC.CIVILES

A04EU049 E.-M.T.AUKERA:OBRA PUB.I.T.,HIDROLOGIAN ESPEZIALIZ T.G.M. OPCIÓN: I.T.OBRAS PÚBLICAS,E. HIDROLOGÍA

A04EU050 E.-M.T.AUKERA:OBRA PUB.I.T.,GARRAIO ETA HIRI-ZER.E T.G.M. OPCIÓN: I.T.OBRAS PUB.,E.TRANSPOR-SERV.URBANO

A04EU051 E.-M.T.AUKERA:INDUSTRIA-DISEINUKO INJINERU TEKNIK. T.G.M. OPCIÓN: I.T.DISEÑO INDUSTRIAL

A04EU052 E.-M.T.AUKERA:INDUSTRIA-I.T.,EHUNGINTZAN ESPEZIAL. T.G.M. OPCIÓN: I.T.INDUST.,ESPEC.TEXTIL

A04EU053 E.-M.T.AUKERA:MEATZ.I.T.,MEATZEN USTIAKETAN ESPEZ. T.G.M. OPCIÓN: I.T.MINAS,E.EXPLOTACIÓN MINAS

A04EU054 E.-M.T.AUKERA:MEATZ.I.T.,MEA.INST.ELEKTROMEKAN.ESP T.G.M. OPCIÓN: I.T.MINAS,E.INST.ELECTROMECAN.MINERA

A04EU055 E.-M.T.AUKERA:MEATZ.I.T.,MINERALUR.ETA METALUR.ESP T.G.M. OPCIÓN: I.T.MINAS,E.MINERALURGIA-METALURGIA

A04EU056 E.-M.T.AUKERA:MEATZ.I.T.,EN-BAL.ERREG.ETA LEHERG.E T.G.M. OPCIÓN: I.T.MINAS,E.RECUR.ENERG.COMBUS-EXPLOS

A04EU057 E.-M.T.AUKERA:MEATZ.I.T.,MEA.ZUNDAK.ETA PROSPEK.ES T.G.M. OPCIÓN: I.T.MINAS,E.SONDEOS-PROSPECC. MINERAS

A05EU ADMINISTRAZIO-KIDEGOA CUERPO ADMINISTRATIVO

A07EU ADMINISTRAZIO-LAGUNTZAILEEN KIDEGOA CUERPO AUXILIAR ADMINISTRATIVO

A08EU MENPEKO LANGILEEN KIDEGOA CUERPO SUBALTERNO

EZAGUPEN BEREZITUEI DAGOZKIEN AZALPENA

DESCRIPCIÓN DE LAS CLAVES CORRESPONDIENTES A CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

168 GIZONEZKOEN ETA EMAKUMEZKOEN CURSO DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES,

BERDINTASUNEN IKASTAROA, CERTIFICADO POR UNA UNIVERSIDAD O LA

GUTXIENEZ 150 ORDUKOA, PROPIA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

UNIBERTSITATEAK EDO ADMINISTRAZIO DE, AL MENOS, 150 HORAS

PUBLIKOAK BERAK ZIURTATUTA.

607 GOI MAILAKO EDO BALIOKIDE DIREN FORMACIÓN DE 600 HORAS PARA EL

LAN ARRISKUAK PREBENITZEKO DESEMPEÑO DE LAS

EGINKIZUNETAN JARDUTEKO 600 FUNCIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

ORDUTAKO LABORALES DE NIVEL

PRESTAKUNTZA SUPERIOR O EQUIVALENTE

656 B GIDA-BAIMENA PERMISO DE CONDUCIR B

714 A02EU010 DELAKOARI EGUN ATXIKITAKO EXPERIENCIA DE 4 AÑOS EN LOS ÚLTIMOS

LANPOSTUETAN AZKEN 15 URTEETAN 15 AÑOS EN PUESTOS ACTUALMENTE

4 URTEKO ESPERIENTZIA DUTELA ADSCRITOS AL A02EU010 ÚNICAMENTE A

ZUZENBIDEAN LIZENTZIATUAK ACREDITAR POR EL PERSONAL QUE PROVIENE

DIREN A01EU KIDEGOTIK DATOZEN DEL CUERPO A01EU, CON LICENCIATURA

LANGILEEK BAKARRIK EGIAZTA EN DERECHO.

DITZAKETENAK.

731 A02EU023 DELAKOARI EGUN ATXIKITAKO EXPERIENCIA DE 4 AÑOS EN LOS ÚLTIMOS

LANPOSTUETAN AZKEN 15 URTEETAN 15 AÑOS EN PUESTOS ACTUALMENTE

4 URTEKO ESPERIENTZIA DUTELA ADSCRITOS AL A02EU023 ÚNICAMENTE A

ALBAITARITZAN LIZENTZIATUAK DIREN ACREDITAR POR EL PERSONAL QUE

A01EU KIDEGOTIK DATOZEN LANGILEEK PROVIENE DEL CUERPO

BAKARRIK EGIAZTA DITZAKETENAK. A01EU, CON LICENCIATURA EN VETERINARIA.

746 GAUR EGUN A04EU031 DELAKOARI EXPERIENCIA DE 4 AÑOS EN LOS ÚLTIMOS

ATXIKITAKO LANPOSTUETAN 15 AÑOS EN PUESTOS ACTUALMENTE

AZKEN 15 URTEETAN 4 URTEKO ADSCRITOS AL A04EU031 ÚNICAMENTE A

ESPERIENTZIA, A03EU KIDEGOTIK ACREDITAR POR EL PERSONAL QUE

DATOZEN LANGILEEK BAKARRIK PROVIENE DEL CUERPO A03EU.

EGIAZTATU BEHARREKOA.

Langileen Zerrenda honetan agertzen diren Los grupos de clasificación que aparecen en esta RPT

sailkapen-taldeak Langile Publikoaren Oinarrizko se entenderán sin perjuicio de lo previsto en la

Estatutuaren apirilaren 12ko 7/2007 Legearen Hirugarren Disposición Transitoria Tercera de la Ley 7/2007, de 12

Xedapen Iragankorrean jarritakoari uko egin gabe de abril del Estatuto Básico del Empleado Público.

ulertuko dira.

LANPOSTUA/PUESTO

Lanpostuaren kodeak sei digitu ditu: El código de puesto de trabajo está constituido por seis dígitos:

Lehengo bi digituek lanpostua zein taldetakoa izan ahal Los dos primeros dígitos indican los posibles grupos de

den adierazten dute: pertenencia de cada puesto:

51: A/B taldeak 51: grupos A/B

52: C/D/E taldeak 52: grupos C/D/E

53: E taldea 53: grupo E

Bi digitu horiek gehi azken lauek lanpostu-eredua Estos dos dígitos junto con los cuatro últimos

identifikatzen du. identifican el puesto tipo.

LANPOSTU-MOTARI DAGOZKION GAKOEN AZALPENA

DESCRIPCIÓN DE LAS CLAVES CORRESPONDIENTES A TIPO DE PUESTO

B LANPOSTU BEREZITUA S SINGULARIZADO

N LANPOSTU NORMALIZATUA N NORMALIZADO

LANPOSTUA BETETZEKO MODUARI DAGOZKION GAKOEN AZALPENA

DESCRIPCIÓN DE LAS CLAVES CORRESPONDIENTES A FORMA DE PROVISIÓN

I.L. IZENDAPEN LIBREA L.D. LIBRE DESIGNACIÓN

L.L. LANPOSTUA ALDATZEKO LEHIAKETA C.T. CONCURSO DE TRASLADOS

ADMINISTRAZIOARI DAGOZKION GAKOEN AZALPENA

DESCRIPCIÓN DE LAS CLAVES CORRESPONDIENTES A ADMINISTRACIÓN

EAE E.A.E.KO ADMINISTRAZIOA ETA BERE ERAK. CAE ADMINISTRACIÓN DE LA CAE Y SUS O.O.A.A.

AUTONOMOAK

EAP ESTATUAREN ADMINISTRAZIO PUBLIKO APE TODAS LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

GUZTIAK DEL ESTADO

DOTAZIO ZENBAKIARI DAGOZKION GAKOEN AZALPENA

DESCRIPCIÓN DE LAS CLAVES CORRESPONDIENTES A NÚMERO DE LA DOTACIÓN

Lanpostu bati dagozkion dotazio kopuruaren araberako Numeración correspondiente al número de dotaciones de un

zenbakikuntza. puesto.

BERARIAZKO OSAGARRIA / COMPLEMENTO ESPECÍFICO

Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren Cuantías de referencia del complemento específico de la

erreferentziako zenbatekoak, berariazko osagarriei dagokienean. Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

0-A 28.523,83

I-A 26.490,43

I-B 22.197,98

II-A 23.791,27

II-B 19.869,20

II-C 16.170,77

III-A 19.157,94

III-B 15.945,60

III-C 12.949,56

IV-A 14.194,25

IV-B 11.696,48

IV-C 9.466,76

V-A 14.490,63

V-B 12.512,86

V-C 10.713,78

VI-A 11.510,47

VI-B 10.132,76

VI-C 8.742,78

VII-A 11.165,43

VII-B 9.973,63

VII-C 8.717,62

VIII-A 9.197,64

VIII-B 8.522,22

Aurreko taulan ageri diren berariazko osagarrietatik bat Aquellas dotaciones a las que no se les atribuye ningún

ere ematen ez dieten dotazioek, mailari dagokionez, EAEko complemento específico contenido en la tabla anterior,

Administrazioaren zerbitzuko funtzionarioen lan-baldintzak tienen asignado el nivel de acuerdo con el Anexo I del

arautzeko Hitzarmenaren I. Eranskinarekin bat etorriz Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal

esleituta dute. funcionario al servicio de la Administración de la CAE.

HIZKUNTZA ESKAKIZUNA DAGOZKIEN GAKOEN AZALPENA

DESCRIPCIÓN DE LAS CLAVES CORRESPONDIENTES A PERFIL LINGÜÍSTICO

Zenbakiak, esleitutako hizkuntza eskakizuna adierazten du. El dígito expresa el perfil lingüístico asignado.

DERRIGORTASUN DATARI DAGOZKION GAKOEN AZALPENA

DESCRIPCIÓN DE LAS CLAVES CORRESPONDIENTES A FECHA DE PRECEPTIVIDAD

Zenbakitan, derrigortasun data (urtea eta hilabetea) Se expresa en dígito el año y mes en que queda fijada la

adierazten da. fecha de preceptividad.

JARDUTEKO MODUARI DAGOZKION GAKOEN AZALPENA

DESCRIPCIÓN DE LAS CLAVES CORRESPONDIENTES A RÉGIMEN DE DEDICACIÓN

Jarduteko modua ohikoa edo egun osokoa ez dena duten En los puestos con dedicación normal o reducida, ésta se

lanpostuetan dedikazio hori dagokion ehunekoaz adierazten expresa con el porcentaje correspondiente.

da.

D.E. Prestasun eta Erantzukizun Bereziarengatiko Complemento de Especial Responsabilidad y Dedicación

osagarria, EAEren zerbitzupean lanean diharduten conforme al Acuerdo regulador de las condiciones de

funtzionarioen lan baldintzak arautzen dituen trabajo del personal funcionario al servicio de la

hitzarmeneko 69. artikuluaren arabera. Administración de la C.A.P.V. art. 69.

ESPERIENTZIAKO URTEAK B.O. ETA TITULAZIO TALDEAREN ARABERA

AÑOS DE EXPERIENCIA EN FUNCIÓN DEL C.E. Y GRUPO DE TITULACIÓN

BERARIAZKO OSAGARRIA TALDEA ESPERIENTZIA

COMPLEMENTO ESPECÍFICO GRUPO EXPERIENCIA

0-A A 5

I-A A 4

I-B A 3

II-A A 3

B 6

II-B A 2

B 5

II-C A 1

B 4

III-A A 1

B 4

III-B A 0

B 3

III-C A 0

B 2

IV-A A 0

B 2

IV-B A 0

B 1

IV-C A 0

B 0

V-A C 2

V-B C 2

V-C C 1

VI-A C 1

D 2

VI-B C 0

D 2

VI-C C 0

D 1

VII-A D 1

E 3

VII-B D 0

E 2

VII-C D 0

E 1

VIII-A E 0

VIII-B E 0

Salbuespena: Excepción:

511966 EUSKADIKO AHOLKU BATZORDE JURIDIKOKO 511966 SECRETARIO DE COMISIÓN JURÍDICA

IDAZKARIA - 10 urtez aritu izana, Euskadiko Aholku ASESORA DE EUSKADI - 10 años de experiencia de

Batzorde Juridikoari buruzko azaroaren 24ko 9/2004 acuerdo con el artículo 6,4 de la Ley 9/2004 de 24 de

Legearen 6,4 artikuluarekin bat etorriz. noviembre de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi.


Azterketa dokumentala

Euskadi, auzolana