Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

  • BOPV
  • Logo Gobierno Vasco
  • Boletin Oficial del País Vasco

Laburpena ( 260. zk.), 2021eko abenduaren 29a, asteazkena

Sumario n.º 260, miércoles 29 de diciembre de 2021


XEDAPEN OROKORRAK

TURISMO, MERKATARITZA ETA KONTSUMO SAILA

DISPOSICIONES GENERALES

DEPARTAMENTO DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

Oposaketak eta lehiaketak
DONOSTIA / SAN SEBASTIÁNGO UDALA

AUTORIDADES Y PERSONAL

Oposiciones y concursos
AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN

LEIOAKO UDALA

AYUNTAMIENTO DE LEIOA

USURBILGO UDALA

AYUNTAMIENTO DE USURBIL

Prestatu eta trebatzeko ikastaroak
GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA

Cursos de formación y perfeccionamiento
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO

BESTELAKO XEDAPENAK

HERRI-KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA

OTRAS DISPOSICIONES

TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS

LEHENDAKARITZA

LEHENDAKARITZA

LAN ETA ENPLEGU SAILA

DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA

DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO

HEZKUNTZA SAILA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA

DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA

TURISMO, MERKATARITZA ETA KONTSUMO SAILA

DEPARTAMENTO DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUA

OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD

IRAGARKIAK

Beste iragarki ofizial batzuk
BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

ANUNCIOS

Otros anuncios oficiales
DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES
Euskadi, bien común