Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

  • BOPV
  • Logo Gobierno Vasco
  • Boletin Oficial del País Vasco

Laburpena ( 142. zk.), 2021eko uztailaren 19a, astelehena

Sumario n.º 142, lunes 19 de julio de 2021


AGINTARIAK ETA LANGILERIA

Oposaketak eta lehiaketak
PORTUGALETEKO UDALA

AUTORIDADES Y PERSONAL

Oposiciones y concursos
AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE

BESTELAKO XEDAPENAK

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA

OTRAS DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

HEZKUNTZA SAILA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIA

AGENCIA VASCA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

SPRI-ENPRESEN GARAPENERAKO EUSKAL AGENTZIA

SPRI-AGENCIA VASCA DE DESARROLLO EMPRESARIAL

IRAGARKIAK

Beste iragarki ofizial batzuk
SEGURTASUN SAILA

ANUNCIOS

Otros anuncios oficiales
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

EKONOMIA ETA OGASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

OSASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SALUD

BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

GIPUZKOAKO GARRAIOAREN LURRALDE AGINTARITZA

AUTORIDAD TERRITORIAL DEL TRANSPORTE DE GIPUZKOA
Euskadi, bien común