Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

  • BOPV
  • Logo Gobierno Vasco
  • Boletin Oficial del País Vasco

Laburpena ( 126. zk.), 2021eko ekainaren 28a, astelehena

Sumario n.º 126, lunes 28 de junio de 2021


XEDAPEN OROKORRAK

LEHENDAKARITZA

DISPOSICIONES GENERALES

LEHENDAKARITZA

HEZKUNTZA SAILA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

Izendapenak, egoerak eta gorabeherak
OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUA

AUTORIDADES Y PERSONAL

Nombramientos, situaciones e incidencias
OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD

EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

Oposaketak eta lehiaketak
OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUA

Oposiciones y concursos
OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD

ARABAKO FORU ALDUNDIA

DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA

HONDARRIBIKO UDALA

AYUNTAMIENTO DE HONDARRIBIA

EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

BESTELAKO XEDAPENAK

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA

OTRAS DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

HEZKUNTZA SAILA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA

DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA

IRAGARKIAK

Beste iragarki ofizial batzuk
LEHENDAKARITZA

ANUNCIOS

Otros anuncios oficiales
LEHENDAKARITZA

Pribatuen iragarkiak
EUSKADIKO GARRAIOLARI KOOPERATIBEN FEDERAZIOA LIKIDAZIOAN

Anuncios particulares
FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE TRANSPORTISTAS DE EUSKADI EN LIQUIDACIÓN

KOOPERA SERVICIOS AMBIENTALES, S. COOP., KOOPERA AMBIENTE, S. COOP. ETA EKORROPA, S. COOP.

KOOPERA SERVICIOS AMBIENTALES, S. COOP., KOOPERA AMBIENTE, S. COOP. Y EKORROPA, S. COOP.
Euskadi, bien común