Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

  • BOPV
  • Logo Gobierno Vasco
  • Boletin Oficial del País Vasco

Laburpena ( 197. zk.), 2018ko urriaren 11, osteguna

Sumario n.º 197, jueves 11 de octubre de 2018


XEDAPEN OROKORRAK

HEZKUNTZA SAILA

DISPOSICIONES GENERALES

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

TURISMO, MERKATARITZA ETA KONTSUMO SAILA

DEPARTAMENTO DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

Izendapenak, egoerak eta gorabeherak
EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

AUTORIDADES Y PERSONAL

Nombramientos, situaciones e incidencias
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

Oposaketak eta lehiaketak
EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

Oposiciones y concursos
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

BESTELAKO XEDAPENAK

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA

OTRAS DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO

ENPLEGUKO ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
OGASUN ETA EKONOMIA SAILA

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ECONOMÍA

ENPLEGUKO ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILA

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA

HEZKUNTZA SAILA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA

DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA

EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA

GETXOKO LEHEN AUZIALDIKO ETA INSTRUKZIOKO 6 ZENBAKIKO ZUZENEKO LAGUNTZA EMATEKO UNITATE PROZESALA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 6 DE GETXO

MADRILGO LAN ARLOKO 8 ZENBAKIKO EPAITEGIA

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 8 DE MADRID

IRAGARKIAK

Obra, zerbitzu eta horniduren enkanteak eta lehiaketak
GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA

ANUNCIOS

Subastas y concursos de obras, servicios y suministros
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO

Beste iragarki ofizial batzuk
ENPLEGUKO ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Otros anuncios oficiales
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

TURISMO, MERKATARITZA ETA KONTSUMO SAILA

DEPARTAMENTO DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

SEGURTASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

URAREN EUSKAL AGENTZIA

AGENCIA VASCA DEL AGUA

Euskadi, bien común