Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

  • BOPV
  • Logo Gobierno Vasco
  • Boletin Oficial del País Vasco

Laburpena ( 108. zk.), 2018ko ekainaren 6a, asteazkena

Sumario n.º 108, miércoles 6 de junio de 2018


XEDAPEN OROKORRAK

EKONOMIAREN GARAPEN ETA AZPIEGITURA SAILA

DISPOSICIONES GENERALES

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

Oposaketak eta lehiaketak
OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUA

AUTORIDADES Y PERSONAL

Oposiciones y concursos
OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD

BESTELAKO XEDAPENAK

EKONOMIAREN GARAPEN ETA AZPIEGITURA SAILA

OTRAS DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILA

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA

HEZKUNTZA SAILA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIA

AGENCIA VASCA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA

BILBOKO LEHEN AUZIALDIKO 8 ZENBAKIKO EPAITEGIA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 8 DE BILBAO

EIBARKO LEHEN AUZIALDIKO ETA INSTRUKZIOKO 2 ZENBAKIKO ZUZENEKO LAGUNTZA EMATEKO UNITATE PROZESALA

UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 2 DE EIBAR

IRAGARKIAK

Obra, zerbitzu eta horniduren enkanteak eta lehiaketak
OGASUN ETA EKONOMIA SAILA

ANUNCIOS

Subastas y concursos de obras, servicios y suministros
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ECONOMÍA

OSASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SALUD

SEGURTASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

Beste iragarki ofizial batzuk
INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILA

Otros anuncios oficiales
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA

HEZKUNTZA SAILA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

TURISMO, MERKATARITZA ETA KONTSUMO SAILA

DEPARTAMENTO DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

SEGURTASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

LAN ETA JUSTIZIA SAILA

DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA
Euskadi, bien común