Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

  • BOPV
  • Logo Gobierno Vasco
  • Boletin Oficial del País Vasco

Laburpena ( 193. zk.), 2017ko urriaren 9a, astelehena

Sumario n.º 193, lunes 9 de octubre de 2017


XEDAPEN OROKORRAK

GIPUZKOAKO BATZAR NAGUSIAK

DISPOSICIONES GENERALES

JUNTAS GENERALES DE GIPUZKOA

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

Izendapenak, egoerak eta gorabeherak
OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUA

AUTORIDADES Y PERSONAL

Nombramientos, situaciones e incidencias
OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD

Oposaketak eta lehiaketak
OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUA

Oposiciones y concursos
OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD

Prestatu eta trebatzeko ikastaroak
OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUA

Cursos de formación y perfeccionamiento
OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD

BESTELAKO XEDAPENAK

EKONOMIAREN GARAPEN ETA AZPIEGITURA SAILA

OTRAS DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS

ENPLEGUKO ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

HEZKUNTZA SAILA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

OSASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SALUD

JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA

BALMASEDAKO LEHEN AUZIALDIKO ETA INSTRUKZIOKO 1 ZENBAKIKO ZUZENEKO LAGUNTZA EMATEKO UNITATE PROZESALA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 1 DE BALMASEDA

BILBOKO LEHEN AUZIALDIKO 12 ZENBAKIKO EPAITEGIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 12 DE BILBAO

IRAGARKIAK

Obra, zerbitzu eta horniduren enkanteak eta lehiaketak
OSASUN SAILA

ANUNCIOS

Subastas y concursos de obras, servicios y suministros
DEPARTAMENTO DE SALUD

Beste iragarki ofizial batzuk
EKONOMIAREN GARAPEN ETA AZPIEGITURA SAILA

Otros anuncios oficiales
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS

ENPLEGUKO ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILA

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA

OSASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SALUD

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA

DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
Euskadi, bien común