Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

  • BOPV
  • Logo Gobierno Vasco
  • Boletin Oficial del País Vasco

Laburpena ( 175. zk.), 2017ko irailaren 13a, asteazkena

Sumario n.º 175, miércoles 13 de septiembre de 2017


AGINTARIAK ETA LANGILERIA

Izendapenak, egoerak eta gorabeherak
URAREN EUSKAL AGENTZIA

AUTORIDADES Y PERSONAL

Nombramientos, situaciones e incidencias
AGENCIA VASCA DEL AGUA

Oposaketak eta lehiaketak
LAN ETA JUSTIZIA SAILA

Oposiciones y concursos
DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA

EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

BESTELAKO XEDAPENAK

LEHENDAKARITZA

OTRAS DISPOSICIONES

LEHENDAKARITZA

ENPLEGUKO ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILA

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA

TURISMO, MERKATARITZA ETA KONTSUMO SAILA

DEPARTAMENTO DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA

DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA

JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA

BARAKALDOKO LEHEN AUZIALDIKO 5 ZENBAKIKO EPAITEGIA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 5 DE BARAKALDO

BILBOKO LEHEN AUZIALDIKO 6 ZENBAKIKO EPAITEGIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 6 DE BILBAO

TOLOSAKO LEHEN AUZIALDIKO ETA INSTRUKZIOKO 3 ZENBAKIKO ZUZENEKO LAGUNTZA EMATEKO UNITATE PROZESALA

UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 3 DE TOLOSA

VITORIA-GASTEIZKO LEHEN AUZIALDIKO 8 ZENBAKIKO ZUZENEKO LAGUNTZA EMATEKO UNITATE PROZESALA

UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 8 DE VITORIA-GASTEIZ

IRAGARKIAK

Obra, zerbitzu eta horniduren enkanteak eta lehiaketak
EUSKO LEGEBILTZARRA

ANUNCIOS

Subastas y concursos de obras, servicios y suministros
PARLAMENTO VASCO

OGASUN ETA EKONOMIA SAILA

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ECONOMÍA

Beste iragarki ofizial batzuk
OGASUN ETA EKONOMIA SAILA

Otros anuncios oficiales
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ECONOMÍA

OSASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SALUD

TURISMO, MERKATARITZA ETA KONTSUMO SAILA

DEPARTAMENTO DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

SEGURTASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
Euskadi, bien común