Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

  • BOPV
  • Logo Gobierno Vasco
  • Boletin Oficial del País Vasco

Laburpena ( 30. zk.), 2017ko otsailaren 13a, astelehena

Sumario n.º 30, lunes 13 de febrero de 2017


XEDAPEN OROKORRAK

HEZKUNTZA SAILA

DISPOSICIONES GENERALES

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

Izendapenak, egoerak eta gorabeherak
LAN ETA JUSTIZIA SAILA

AUTORIDADES Y PERSONAL

Nombramientos, situaciones e incidencias
DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA

Oposaketak eta lehiaketak
LEHENDAKARITZA

Oposiciones y concursos
LEHENDAKARITZA

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILA

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA

Prestatu eta trebatzeko ikastaroak
GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA

Cursos de formación y perfeccionamiento
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO

BESTELAKO XEDAPENAK

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA

OTRAS DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO

ENPLEGUKO ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILA

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA

INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKA SAILA

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL

LAN ETA JUSTIZIA SAILA

DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA

JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA

BIZKAIKO PROBINTZIA AUZITEGIA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BIZKAIA

VITORIA-GASTEIZKO LEHEN AUZIALDIKO 5 ZENBAKIKO ZUZENEKO LAGUNTZA EMATEKO UNITATE PROZESALA

UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 5 DE VITORIA-GASTEIZ

IRAGARKIAK

Obra, zerbitzu eta horniduren enkanteak eta lehiaketak
SEGURTASUN SAILA

ANUNCIOS

Subastas y concursos de obras, servicios y suministros
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

Beste iragarki ofizial batzuk
EKONOMIAREN GARAPEN ETA AZPIEGITURA SAILA

Otros anuncios oficiales
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS

ENPLEGUKO ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

SEGURTASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

URAREN EUSKAL AGENTZIA

AGENCIA VASCA DEL AGUA

Pribatuen iragarkiak
MUSIKENE

Anuncios particulares
MUSIKENE
Euskadi, bien común