Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

  • BOPV
  • Logo Gobierno Vasco
  • Boletin Oficial del País Vasco

Laburpena ( 244. zk.), 2016ko abenduaren 26a, astelehena

Sumario n.º 244, lunes 26 de diciembre de 2016


XEDAPEN OROKORRAK

EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUN SAILA

DISPOSICIONES GENERALES

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

OGASUN ETA EKONOMIA SAILA

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ECONOMÍA

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

Izendapenak, egoerak eta gorabeherak
OSASUN SAILA

AUTORIDADES Y PERSONAL

Nombramientos, situaciones e incidencias
DEPARTAMENTO DE SALUD

SEGURTASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

Oposaketak eta lehiaketak
OSASUN SAILA

Oposiciones y concursos
DEPARTAMENTO DE SALUD

LAN ETA JUSTIZIA SAILA

DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA

ARRIGORRIAGAKO UDALA

AYUNTAMIENTO DE ARRIGORRIAGA

BESTELAKO XEDAPENAK

LEHENDAKARITZA

OTRAS DISPOSICIONES

LEHENDAKARITZA

HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA

EKONOMIAREN GARAPEN ETA AZPIEGITURA SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS

ENPLEGUKO ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKA SAILA

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

OSASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SALUD

LAN ETA JUSTIZIA SAILA

DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA

JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA

ARABAKO PROBINTZIA AUZITEGIA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

AUDIENCIA PROVINCIAL DE ÁLAVA

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁNGO INSTRUKZIOKO 5 ZENBAKIKO EPAITEGIA

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N.º 5 DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

IRAGARKIAK

Obra, zerbitzu eta horniduren enkanteak eta lehiaketak
HERRI-KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA

ANUNCIOS

Subastas y concursos de obras, servicios y suministros
TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS

EUSKAL TRENBIDE SAREA

EUSKAL TRENBIDE SAREA

Beste iragarki ofizial batzuk
INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA ETA ETXEBIZITZA SAILA

Otros anuncios oficiales
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

OSASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SALUD

SEGURTASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

Euskadi, bien común