Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

  • BOPV
  • Logo Gobierno Vasco
  • Boletin Oficial del País Vasco

Laburpena ( 166. zk.), 2016ko irailaren 1a, osteguna

Sumario n.º 166, jueves 1 de septiembre de 2016


XEDAPEN OROKORRAK

OGASUN ETA FINANTZA SAILA

DISPOSICIONES GENERALES

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

Izendapenak, egoerak eta gorabeherak
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILA

AUTORIDADES Y PERSONAL

Nombramientos, situaciones e incidencias
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA

BESTELAKO XEDAPENAK

LEHENDAKARITZA

OTRAS DISPOSICIONES

LEHENDAKARITZA

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKA SAILA

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL

IRAGARKIAK

Obra, zerbitzu eta horniduren enkanteak eta lehiaketak
SEGURTASUN SAILA

ANUNCIOS

Subastas y concursos de obras, servicios y suministros
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKA SAILA

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL

OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUA

OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD

URAREN EUSKAL AGENTZIA

AGENCIA VASCA DEL AGUA

Beste iragarki ofizial batzuk
OSASUN SAILA

Otros anuncios oficiales
DEPARTAMENTO DE SALUD

LAN HARREMANEN KONTSEILUA

CONSEJO DE RELACIONES LABORALES
Euskadi, bien común