Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

  • BOPV
  • Logo Gobierno Vasco
  • Boletin Oficial del País Vasco

Laburpena ( 140. zk.), 2016ko uztailaren 22a, ostirala

Sumario n.º 140, viernes 22 de julio de 2016


XEDAPEN OROKORRAK

EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUN SAILA

DISPOSICIONES GENERALES

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

Izendapenak, egoerak eta gorabeherak
EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

AUTORIDADES Y PERSONAL

Nombramientos, situaciones e incidencias
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

Oposaketak eta lehiaketak
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILA

Oposiciones y concursos
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA

BESTELAKO XEDAPENAK

HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILA

OTRAS DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA

EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

OSASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SALUD

INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKA SAILA

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL

JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA

BILBOKO MERKATARITZA ARLOKO 1 ZENBAKIKO EPAITEGIA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO MERCANTIL N.º 1 DE BILBAO

IRAGARKIAK

Obra, zerbitzu eta horniduren enkanteak eta lehiaketak
LEHENDAKARITZA

ANUNCIOS

Subastas y concursos de obras, servicios y suministros
LEHENDAKARITZA

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

EUSKAL TRENBIDE SAREA

EUSKAL TRENBIDE SAREA

Beste iragarki ofizial batzuk
ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

Otros anuncios oficiales
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
Euskadi, bien común