Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

  • BOPV
  • Logo Gobierno Vasco
  • Boletin Oficial del País Vasco

Laburpena ( 109. zk.), 2016ko ekainaren 9a, osteguna

Sumario n.º 109, jueves 9 de junio de 2016


AGINTARIAK ETA LANGILERIA

Oposaketak eta lehiaketak
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

AUTORIDADES Y PERSONAL

Oposiciones y concursos
DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

BESTELAKO XEDAPENAK

HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILA

OTRAS DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

OSASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SALUD

INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKA SAILA

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL

JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁNGO LEHEN AUZIALDIKO 3 ZENBAKIKO EPAITEGIA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 3 DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

IRAGARKIAK

Obra, zerbitzu eta horniduren enkanteak eta lehiaketak
GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIA

ANUNCIOS

Subastas y concursos de obras, servicios y suministros
AGENCIA VASCA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUA

OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD

Beste iragarki ofizial batzuk
EUSKO LEGEBILTZARRA

Otros anuncios oficiales
PARLAMENTO VASCO

HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA

EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

SEGURTASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKA SAILA

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL

URAREN EUSKAL AGENTZIA

AGENCIA VASCA DEL AGUA

KUARTANGOKO UDALA

AYUNTAMIENTO DE KUARTANGO

Pribatuen iragarkiak
ARABAKO MERKATARITZA, INDUSTRIA ETA ZERBITZU GANBERA OFIZIALA
BILBOKO MERKATARITZA, INDUSTRIA ETA ITSASKETA GANBERA OFIZIALA
GIPUZKOAKO MERKATARITZA, INDUSTRIA ETA ITSASKETA BAZKUNDE OFIZIALA

Anuncios particulares
CÁMARA OFICAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE ÁLAVA
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE BILBAO
CÁMARA OFICAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE GIPUZKOA

DIKAR, S. COOP Y WINGROUP, S. COOP

DIKAR, S. COOP Y WINGROUP, S. COOP
Euskadi, bien común