Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

  • BOPV
  • Logo Gobierno Vasco
  • Boletin Oficial del País Vasco

Laburpena ( 92. zk.), 2016ko maiatzaren 17a, asteartea

Sumario n.º 92, martes 17 de mayo de 2016


XEDAPEN OROKORRAK

INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKA SAILA

DISPOSICIONES GENERALES

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

Oposaketak eta lehiaketak
OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUA

AUTORIDADES Y PERSONAL

Oposiciones y concursos
OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD

BESTELAKO XEDAPENAK

OGASUN ETA FINANTZA SAILA

OTRAS DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA

BILBOKO LEHEN AUZIALDIKO 6 ZENBAKIKO EPAITEGIA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 6 DE BILBAO

GETXOKO LEHEN AUZIALDIKO ETA INSTRUKZIOKO 4 ZENBAKIKO ZUZENEKO LAGUNTZA EMATEKO UNITATE PROZESALA

UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 4 DE GETXO

IRAGARKIAK

Obra, zerbitzu eta horniduren enkanteak eta lehiaketak
OGASUN ETA FINANTZA SAILA

ANUNCIOS

Subastas y concursos de obras, servicios y suministros
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS

Beste iragarki ofizial batzuk
HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILA

Otros anuncios oficiales
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA

ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

OGASUN ETA FINANTZA SAILA

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS

INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKA SAILA

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL

URAREN EUSKAL AGENTZIA

AGENCIA VASCA DEL AGUA

ELGOIBARKO UDALA

AYUNTAMIENTO DE ELGOIBAR

Pribatuen iragarkiak
IHOBE A.B.

Anuncios particulares
IHOBE, S.A.

EUSKADIKO ETXEBIZITZA ETA LURRA, E.A. (VISESA)

SOCIEDAD DE VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI, S.A. (VISESA)

SOCIEDAD DE LAS INDIAS ELECTRÓNICAS S. COOP. Y ENKIDU S. COOP. PEQUEÑA

SOCIEDAD DE LAS INDIAS ELECTRÓNICAS S. COOP. Y ENKIDU S. COOP. PEQUEÑA
Euskadi, bien común