Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

  • BOPV
  • Logo Gobierno Vasco
  • Boletin Oficial del País Vasco

Laburpena ( 90. zk.), 2016ko maiatzaren 13a, ostirala

Sumario n.º 90, viernes 13 de mayo de 2016


XEDAPEN OROKORRAK

ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

DISPOSICIONES GENERALES

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
OGASUN ETA FINANTZA SAILA

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

Oposaketak eta lehiaketak
HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA

AUTORIDADES Y PERSONAL

Oposiciones y concursos
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

BESTELAKO XEDAPENAK

EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUN SAILA

OTRAS DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKA SAILA

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL

IRAGARKIAK

Obra, zerbitzu eta horniduren enkanteak eta lehiaketak
HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA

ANUNCIOS

Subastas y concursos de obras, servicios y suministros
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUA

OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD

Beste iragarki ofizial batzuk
OGASUN ETA FINANTZA SAILA

Otros anuncios oficiales
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS

Pribatuen iragarkiak
INTERBIAK BIZKAIKO HEGOALDEKO AKZESIBILITATEA, S.A.

Anuncios particulares
INTERBIAK BIZKAIKO HEGOALDEKO AKZESIBILITATEA, S.A.

GEROCAIXA, EPSV Y BARCLAYS PREVISIÓN, EPSV

GEROCAIXA, EPSV Y BARCLAYS PREVISIÓN, EPSV

COOPERATIVA AGRICOLA DE LA MONTAÑA ALAVESA S. COOP.

COOPERATIVA AGRICOLA DE LA MONTAÑA ALAVESA S. COOP.

ERBI TALDEA S. COOP.

ERBI TALDEA S. COOP.
Euskadi, bien común