Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

  • BOPV
  • Logo Gobierno Vasco
  • Boletin Oficial del País Vasco

Laburpena ( 164. zk.), 2014ko irailaren 1a, astelehena

Sumario n.º 164, lunes 1 de septiembre de 2014


AGINTARIAK ETA LANGILERIA

Izendapenak, egoerak eta gorabeherak
OSASUN SAILA

AUTORIDADES Y PERSONAL

Nombramientos, situaciones e incidencias
DEPARTAMENTO DE SALUD

Oposaketak eta lehiaketak
OSASUN SAILA

Oposiciones y concursos
DEPARTAMENTO DE SALUD

IRUNGO UDALA

AYUNTAMIENTO DE IRUN

BESTELAKO XEDAPENAK

EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUN SAILA

OTRAS DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKA SAILA

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL

KONSTITUZIO AUZITEGIA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA

KONSTITUZIO AUZITEGIA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

GALIZIAKO AUZITEGI NAGUSIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE GALICIA

BERGARAKO LEHEN AUZIALDIKO ETA INSTRUKZIOKO 3 ZENBAKIKO EPAITEGIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 3 DE BERGARA

BILBOKO LEHEN AUZIALDIKO 2 ZENBAKIKO EPAITEGIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 2 DE BILBAO

BILBOKO LEHEN AUZIALDIKO 3 ZENBAKIKO EPAITEGIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 3 DE BILBAO

BILBOKO LEHEN AUZIALDIKO 4 ZENBAKIKO EPAITEGIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 4 DE BILBAO

TOLOSAKO LEHEN AUZIALDIKO ETA INSTRUKZIOKO 1 ZENBAKIKO EPAITEGIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N.º 1 DE TOLOSA

IRAGARKIAK

Obra, zerbitzu eta horniduren enkanteak eta lehiaketak
OSASUN SAILA

ANUNCIOS

Subastas y concursos de obras, servicios y suministros
DEPARTAMENTO DE SALUD

OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUA

OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD

Euskadi, bien común