Sede electrónica del Gobierno Vasco

Euskadi.eus

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

  • BOPV
  • Logo Gobierno Vasco
  • Boletin Oficial del País Vasco

Laburpena ( 233. zk.), 2012ko abenduaren 3a, astelehena

Sumario n.º 233, lunes 3 de diciembre de 2012


XEDAPEN OROKORRAK

INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA

DISPOSICIONES GENERALES

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO

ENPLEGU ETA GIZARTE GAIETAKO SAILA

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA ARRANTZA SAILA

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

KULTURA SAILA

DEPARTAMENTO DE CULTURA

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

Oposaketak eta lehiaketak
HERRIZAINGO, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA

AUTORIDADES Y PERSONAL

Oposiciones y concursos
DEPARTAMENTO DE INTERIOR, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

BESTELAKO XEDAPENAK

JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA

OTRAS DISPOSICIONES

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

HERRIZAINGO, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA

DEPARTAMENTO DE INTERIOR, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

EKONOMIA ETA OGASUN SAILA
INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO

ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIO SAILA

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO

INGURUMEN ETA LURRALDE ANTOLAMENDU SAILA

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

KULTURA SAILA

DEPARTAMENTO DE CULTURA

JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA

BARAKALDOKO LEHEN AUZIALDIKO 5 ZENBAKIKO EPAITEGIA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 5 DE BARAKALDO

BILBOKO LEHEN AUZIALDIKO 4 ZENBAKIKO EPAITEGIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 4 DE BILBAO

GERNIKA-LUMOKO LEHEN AUZIALDIKO ETA INSTRUKZIOKO 1 ZK.KO EPAITEGIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº. 1 DE GERNIKA-LUMO

EMAKUMEAREN AURKAKO INDARKERIAREN ARLOKO BILBOKO 1 ZENBAKIKO EPAITEGIA

JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER N.º 1 DE BILBAO

IRAGARKIAK

Obra, zerbitzu eta horniduren enkanteak eta lehiaketak
HERRIZAINGO, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA

ANUNCIOS

Subastas y concursos de obras, servicios y suministros
DEPARTAMENTO DE INTERIOR, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

URAREN EUSKAL AGENTZIA

AGENCIA VASCA DEL AGUA

Beste iragarki ofizial batzuk
HERRIZAINGO, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA

Otros anuncios oficiales
DEPARTAMENTO DE INTERIOR, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIO SAILA

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

ENPLEGU ETA GIZARTE GAIETAKO SAILA

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

Pribatuen iragarkiak
EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

Anuncios particulares
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

ALOKABIDE SA

ALOKABIDE, S.A.

DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN 2016 FUNDAZIOA

FUNDACIÓN DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN 2016
Euskadi, bien común